Commissielid D66 verklaart tegenvallende woningverkoop in Noordoost Groningen

WINSCHOTEN – Wim Houwen, commissielid van D66 Oldambt en in het dagelijks leven financieel specialist denkt te weten waarom de huizenmarkt in Noordoost Groningen achterblijft ten opzichte van de rest van Nederland. Daar waar Zuidoost Groningen bijvoorbeeld op het eerste oog beter heeft gepresteerd op dit vlak, vallen de cijfers in Winschoten en omgeving tegen.

“Het valt hier inderdaad tegen, maar je moet het wel in perspectief zijn”, stelt Houwen. “De woningprijzen zijn hier inderdaad met negen procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar in Zuidoost Groningen is er in het laatste kwartaal gemiddeld negen procent van de prijs afgedaan, waardoor daar de verkoop in 2014 veel beter is verlopen dan in dit gebied. In het laatste kwartaal is hier slechts één procent van de prijs afgedaan. Mensen zijn hier wat prijsvaster gebleven. Dit gebied heeft natuurlijk al jarenlang de laagste huizenprijzen van Nederland, veel huiseigenaren geven aan niets anders te kunnen.” Houwen weet waar hij over praat. Als financieel specialist krijgt hij regelmatig met geïnteresseerde kopers te maken die hij begeleidt om het huis te kunnen financieren. “Het verschil met het Westen is bijvoorbeeld dat daar alles het eerste gebeurt en deze regio volgt. Hier stappen we het laatst in en het eerst weer uit. Wanneer de bewoners daar weer vertrouwen hebben gekregen in de huizenmarkt, zijn de mensen er hier nog niet aan toe.”

Krimp

“Mensen die hun huis te koop hebben gezet houden zich uit financieel oogpunt vast aan de prijs. Dat gebeurt in krimpgebieden over het algemeen hardnekkiger. Niet alleen in Oost Groningen, het gebeurt in meerdere krimpregio’s. Een harde kern van woningbezitters kan moeilijker haar verlies nemen. Dat krijg je als adviseur ook heel moeilijk verteld. Sommigen wachten liever nog even, in bepaalde situaties hebben woningbezitters hun huis al zeven jaar te koop staan.” Ondanks de gemiddeld lage woningprijzen voor Noordoost Groningen gelooft Houwen in de Blauwestad, de ‘eliteplek’ voor woningbezitters in het gebied. “Dit is juist dé kans voor deze regio”, betoogt de D66’er. “Je kunt inderdaad gaan afwijken van het oorspronkelijke idee, maar ik geloof nog steeds in een gebied waar oudere mensen uit andere delen van Nederland willen gaan wonen. Dat kunnen we ook goed faciliteren. Voor de zogenoemde ‘vrije beroepers’ is de Blauwestad de ideale plek. Neem een architect, die vanuit huis werkt en kijkend over het Oldambtmeer zijn ideeën ontwikkelt. Dat is de kans voor de Blauwestad en dat moeten we beter vermarkten met elkaar.”

Houwen heeft verder nog een suggestie om de woningmarkt in Noordoost Groningen te stimuleren. “Waar een krimpgebied als deze om vraagt is een verhoging van het budget van subsidie voor starters. Bij de start van deze subsidie is er honderdduizend euro beschikbaar gesteld en dat is in mijn ogen veel te weinig. Voor elke starter op de woningmarkt vinden er drie doorstromingen plaats. Het sneeuwbaleffect wat dat veroorzaakt betekent meer werk voor de bouw in de regio, de schilder, de keukenboer, de meubelverkoper en de bouwmarkt. Kortom, een forse stimuleren van de lokale economie. En dat met een relatief klein middel als de starterssubsidie. De gemeente Oldambt schiet er niks bij in, want het geld krijgt de gemeente met rente terug. Wij als D66 zullen dit zeker op de politieke agenda zetten.”

WINSCHOTEN - Wim Houwen