Herindeling zorgt nog altijd voor ophef in Oost Groningen

“Ik denk dat het de gewone man amper interesseert”

BLIJHAM/STADSKANAAL – De druk die de provincie heeft opgevoerd inzake de herindeling is slecht gevallen in de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die het liefst samengaan als gemeente Westerwolde. Om dit signaal kracht bij te zetten is raadslid Sonja Schreuder van Westerwolde Lokaal zelfs een petitie gestart. De belangstelling valt tot dusver tegen, volgens het Knoalster raadslid Klaas Pals is dat een teken aan de wand.

“Tot nu toe gaat de petitie niet zoals ik wil”, zegt Schreuder. “Ik had gehoopt dat meer mensen uit de streek erachter zouden gaan staan, ook om een signaal af te geven naar de provincie. De huidige plannen gaan namelijk veel te ver. Ik kan gedeputeerde Bote Wilpstra tot op zekere hoogte wel volgen, hij vindt dat het allemaal te lang duurt. Alleen, de argumenten die hij aanvoert gaan niet op voor de problematiek. Het maak niet uit of een gemeente 10.000 of 100.000 inwoners heeft, de maatregelen die Den Haag ons oplegt zullen ons sowieso treffen. Een grootschalige herindeling moet niet worden aangestuurd door de provincie, zoiets moet van onderop komen.” Schreuder, raadslid voor de eenmansfractie Westerwolde Lokaal in de gemeente Bellingwedde, verwijt de provincie een arrogante toon aan te slaan. Ook de manier van handelen kan ze niet waarderen. “De provincie heeft heel lang gezwegen en komt vlak voor het zomerreces opeens met een pasklaar standpunt. Het zegt wel iets over de werkwijze, vind ik.” De inwoonster van Blijham hoopt dat er daarom meer burgers de petitie tekenen, zodat Westerwolde een vuist kan maken richting het provinciehuis. “Ik ga er vanuit dat het aantal wat de petitie wil tekenen zal stijgen. Het is een van de weinige mogelijkheden om duidelijk te laten zien wat we als regio willen. Het huidige aantal van 146 handtekeningen valt me echt tegen. Of de mensen laten me stikken en ik doe niks meer, of iedereen gaat erachter staan en we gaan ervoor. Er hebben veel partijen getekend, er is dus een breed draagvlak. Nu is het zaak dat de burgers ervan weten.”

Daadkracht

Klaas Pals, raadslid voor D66 en fervent voorstander van de herindeling vindt de geringe steun een signaal. “Ik denk dat het de gewone man amper interesseert”, laat hij weten. “Hoeveel hebben er getekend? 146? Nou, dat zegt toch genoeg? Bestuurlijke daadkracht zegt mensen toch veel meer? De hele raad in Stadskanaal is voor herindeling, het is in onze ogen de beste manier om verder te gaan als streek.” Pals snapt de discussie over wel of niet herindelen niet zo. Volgens hem is het een logisch gevolg van wat er al langer aan de hand is. “We zijn namelijk al geherindeeld. De politie, de brandweer, de RUD en de gemeenschappelijk regelingen. Waarom doen we dan met z’n allen zo moeilijk over de gemeentelijke herindeling? Het grote voordeel van herindeling is namelijk dat zo gauw je groot bent er van onderuit kan worden georganiseerd. Ieder dorp krijgt meer zeggenschap wat er voor hun dorp of streek het beste is. De bal komt steeds meer bij de burgers te liggen en dat is uiteindelijk democratie. Wil je het democratische proces hoog houden moet je herindelen. Het proces is namelijk al sinds 2006 in Provinciale Staten opgestart. Het is dan ook ordinair dat er nu in de hele discussie op de man wordt gespeeld.”

Schreuder heeft in de afgelopen weken bijval gekregen van GemeenteBelangen Vlagtwedde, die eveneens vraagtekens hebben gezet bij de huidige procedure. Daarnaast werkt het Bellingwedder raadslid samen met Expeditie Westerwolde, die eveneens een petitie heeft opgestart. “Maar het bijt elkaar niet”, vindt ze. “We willen namelijk een vuist maken tegen de plannen.” Meer informatie over de petitie is te vinden op www.petities24.com/signatures/groningenzegtneetegenherindeling.

herindeling-oost