Museumdirecteur en politiek in Bellingwedde niet op één lijn

BELLINGWOLDE – GroenLinks Bellingwedde wil dat museum De Oude Wolden meer betalende bezoekers moet gaan trekken. Een opvallende mededeling volgens museumdirecteur Obby Veenstra, temeer omdat de cijfers een positieve ontwikkeling laten zien. Het percentage betalende bezoekers schommelt al enkele jaren rond de 35 procent, terwijl de begroting verder laat zien dat de inkomsten uit entreegelden sinds 2008 fors zijn gestegen. Veenstra kan het bericht van fractievoorzitter Marja Bos dan ook niet duiden.

Bos (foto), die sinds haar plek in de oppositie zich nadrukkelijk laat gelden, stelt dat museum De Oude Wolden meer op eigen benen moet gaan staan. Volgens de politica van GroenLinks is het aantal betalende bezoekers niet toegenomen: in 2011 was dat percentage 50 procent, in 2012 35 procent en in 2013 32 procent. “Het percentage schommelt al tijden rond de 40 procent”, stelt Obby Veenstra. “Het ene jaar is het hoger, het andere jaar lager. Bovendien ligt er een museumbeleidsplan dat zegt dat het aantal betalende bezoekers niet het hoofddoel is. Dat beleidsplan is door de gemeenteraad van Bellingwedde vastgesteld.” Veenstra wil haar visie op het verhaal staven met cijfers. De bezoekcijfers die het museum in 2013 publiceerde geven aan dat de entreegelden in 2008 nog 1400 euro op jaarbasis bedroegen en in 2013 5391 euro bedroegen. Verder meldt het verslag daat het absolute aantal betalende bezoekers licht is gestegen. Kortom, er bestaat een verschil in visie tussen de partijen. Ester van Nieukerken, fractievoorzitter van Plaatselijk Belang Bellingwedde tilt er minder zwaar aan dat collega-raadslid Bos. “Het is geen heel heftig punt”, legt ze uit. “Wij zijn natuurlijk voor meer betalende toeschouwers als dat kan, maar volgens mij is het geen heel groot issue.”

Verdubbeld

Directeur Obby Veenstra vindt dat de ontwikkeling van museum De Oude Wolden in breder perspectief moet worden gezien. “Sinds 2008 zijn de bezoekersaantallen meer dan verdubbeld”, stelt ze. “De inkomsten zijn juist gestegen en op dit moment zijn we bezig met een professionaliseringsslag. Eigenlijk gaat het heel goed met het museum. Er is steeds meer betrokkenheid te bespeuren en dat is ook niet iets wat in één dag is gepiept. Natuurlijk hopen ook wij op meer betalende bezoekers. Maar nogmaals, het is niet ons hoofddoel. Ons voornaamste doel is om publiek te vermaken en te informeren.” Bos stelt de entreegelden van het museum ter discussie omdat de financiën van Bellingwedde met de komst van de decentralisaties onder druk staan. Museum De Oude Wolden ontvangt momenteel 119.000 euro subsidie per jaar van de gemeente en de kans bestaat dat het museum in een nieuwe bezuinigingsronde wordt getroffen. Veenstra legt uit dat dit bedrag grotendeels aan standaard taken wordt besteed. “Dit bedrag is inclusief het onderhoud, de kosten voor energie en de schoonmaakkosten. Uiteindelijk blijft er op jaarbasis zo’n 20.000 euro over voor het samenstellen van programma’s.”

marja-bos