Nabestaanden vliegramp ook in Veendam

VEENDAM – Bij de vliegramp in Oekraïne is de zoon van de heer en mevrouw Van den Hende uit Veendam samen met zijn vrouw en drie kinderen omgekomen. Hans van den Hende was met zijn gezin op vakantie in Europa. Hij reisde na een bezoek aan zijn ouders samen met zijn gezin terug naar huis in Australië.

Hans van den Hende (47) groeide op in Veendam. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij scheikunde in Groningen. Vervolgens vertrok hij naar Brighton waar hij promoveerde en waar hij zijn Maleisische echtgenote leerde kennen. Ze woonden sinds vijf jaar met hun drie kinderen in Australië.

Burgemeester Sipke Swierstra: “Namens het college van b&w van Veendam betuig ik mijn diepe medeleven aan Ko en Wil van den Hende. We zijn enorm geschrokken van het vreselijke nieuws. Het grote aantal Nederlandse slachtoffers deed al snel vermoeden dat de kans groot was dat ook inwoners van Veendam direct of indirect zouden zijn getroffen door het verlies van naaste verwanten of vrienden en bekenden. Helaas is dat het geval. Weliswaar woonde Hans al vele jaren niet meer in Veendam, hij is hier wel opgegroeid en zijn ouders wonen nog steeds in Veendam. We leven intens met hen mee en we wensen allen die behoren tot de kring van familie, vrienden en bekenden toe dat ze bij elkaar steun en kracht kunnen vinden. Het college van b&w heeft de familie gecondoleerd en spreekt zijn medeleven uit naar ook alle andere getroffenen bij deze ramp, binnen en buiten Veendam.”