Celeritas houdt naam Donar in gijzeling

GRONINGEN – Hoeveel bezoekers van de wedstrijden van Donar, tot voor kort GasTerra Flames geheten en daarvoor Hanzevast Capitals, zouden van het bestaan van Celeritas weten? Ja, dat is ook een basketbalclub in Groningen, al timmert die nauwelijks aan de publicitaire weg. Toch speelt dit Celeritas een belangrijke rol bij Donar, dat zich sinds het verdwijnen van GasTerra als hoofdsponsor bij de NBB heeft ingeschreven als Stichting Prof Basketbal Groningen. Het liefst had deze Stichting de naam Donar weer liefdevol in haar armen gesloten, maar de officiële terugkeer van Donar in Martiniplaza zit vol voetangels en klemmen.

Kort gezegd komt het er op neer dat Celeritas de naam Donar in gijzeling heeft. Want de naam Donar is ruim twintig jaar geleden, op 1 juli 1993, gekoppeld aan Celeritas. Het was een logische stap als gevolg van een akkoord over een fusie tussen beide clubs. Berend Hoekstra, niet alleen burgemeester van Leek maar ook sinds jaar en dag basketbalfreak, weet nog wel hoe die vork in de steel zat. “Celeritas-Donar zou de jeugdopleiding verzorgen en de twee eredivisieteams van beide clubs, de heren van Donar en de dames van Celeritas, werden ondergebracht in twee stichtingen. Deze stichtingen zouden financieel bijdragen aan de jeugdopleidingen binnen de fusieclub.“

Echter, zo wordt duidelijk via Hoekstra, net als nu was er bij het professionele ´Donar´ al snel geen geld meer voor de afgesproken bijdrage aan de jeugdopleiding. Ook toen al werd, net als nu, de jeugd als een sluitpost gezien. Hoekstra: “Ik weet niet precies meer wanneer dat is gebeurd, maar door het verschil van inzicht over de hoogte van de afdracht is de samenwerking tussen de herenstichting en de vereniging Celeritas-Donar opgezegd. Celeritas claimde vervolgens nog geld te goed te hebben van de stichting. Toen een aantal jaren later de stichting de naam Donar weer wilde gebruiken, wenste Celeritas daar geen afstand van doen. Althans, niet eerder dan nadat de schuld was ingelost. Ik weet niet hoe het huidige bestuur van Celeritas-Donar er nu tegen aan kijkt.”

Nou, nog steeds zo, blijkt als we Hoekstra’s verhaal voorleggen aan het bestuur van Celeritas-Donar. Het antwoord wordt gegeven door Ellis Schouten, manusje van alles binnen dit bestuur, maar ook werkzaam voor het rayon Groningen van de NBB. Zij bevestigt – bij afwezigheid van de voorzitter – eigenlijk ongewild dat Celeritas haar veto heeft uitgesproken over de terugkeer van de naam Donar in de eredivisie. Schouten: ”We hebben een gesprek gehad en zijn nog steeds in gesprek met het bestuur van de stichting over de naam Donar. Elke bewering dan wel gerucht omtrent deze besprekingen is uit de lucht gegrepen. Zolang wij er samen nog geen beslissing over hebben genomen, doen we dan ook geen enkele uitspraak of insinuatie over dit onderwerp. Mocht er nieuws zijn, dan ben je de eerste die dit hoort.”

Geen echt heldere tekst van Ellis Schouten. Wel wordt duidelijk dat Celeritas de naam Donar wel kwijt wil, maar alleen tegen betaling. De Stichting Prof Basketbal Groningen hult zich al jaren in een deken van geheimzinnigheid als het gaat om terugkeer van de naam Donar in Martiniplaza. Krampachtig is deze heikele boot altijd afgehouden. Zo schreef Gaaike Euwema, voorzitter van de communicatiecommissie van de stichting, nog niet zo lang geleden in het programmaboekje dat de achterban niet zo moest ‘zeuren’ over een naam. De tijden van vroeger zijn voorbij, viel hij de romantici aan. Commerciële belangen staan nu voorop. ”FC Groningen heet ook immers geen GVAV meer,” accentueerde hij zijn visie op deze zaak.

Echter, dat was verre van een gelukkig voorbeeld. Want die naamswijziging, tot stand gekomen in 1971, was juist gebaseerd op een niet-commerciële ideologie. Met de naam FC Groningen moest vooral duidelijk worden dat de door de gemeente geredde profclub voortaan als visitekaartje van heel voetbalminnend Groningen moest worden gezien en dat er afgerekend was met de verdeeldheid die de stadse voetbalwereld tot dan altijd had gekenmerkt. Bovendien was de voetballerij in die tijd nog ver van zakelijke sponsoring verwijderd. Overigens; nu dat wel het geval is, zal geen Ajax- of Feyenoord-bestuurder het in zijn/haar hoofd halen de club om te dopen in Aegon Stars of Opel Feyenoord.

Inmiddels zit het interim-bestuur niet meer op de lijn-Euwema. Dat bleek onlangs bij de publicatie van een nieuwsbrief op de site van de stichting, waarin waarnemend voorzitter Kiel Donar ‘zo maar ineens’ neerzet als een sterk merk. Dat was tot voor kort not done in deze organisatie. En dus heeft hij op de deur van Celeritas geklopt, zoals Ellis Schouten bevestigt.

Interessant is de vraag hoeveel Celeritas, in 1951 opgericht door leerlingen van het Heymans Lyceum, vraagt om haar, in feite onbelangrijke tweede naam weer af te staan aan de ‘club’ die voor het Grote Publiek nog altijd Donar heet. En wat zou er gebeuren als Kiel zijn stichting simpelweg herdoopt in de Stichting Donar 1882, het jaartal verwijzend naar de oprichting van de roemruchte studentenvereniging? Kijk naar het voetbal. Hoeveel clubs heten niet Be Quick, Achilles of Excelsior? Hoe dan ook, het zou de basketbalcultuur in Groningen ten goede komen.

Dick Heuvelman