Burgemeester Vreeman moet zich maar eens met Donar bemoeien

gasterra flames

GRONINGEN – Het worden spannende weken voor de aanhang van de Stichting Prof Basketbal Groningen, voorheen GasTerra Flames en in de volksmond nog altijd Donar geheten. Nu het vertrek van ‘onze’ puissant rijke gasboer daar is, zit de basketbaltrots van Groningen gelijk in grote problemen. Vooral financieel is het noodweer in Martiniplaza. Dat heeft zijn weerslag op de samenstelling van de selectie. Vooralsnog is die, krap drie weken voor de eerste training, nog onvolledig. Uit de spelers die tot dusver wel zijn vastgelegd, wordt duidelijk dat verdediging van de landtitel niet aan de orde is. Sterker nog, qua spelerspotentie is de klok zeker vijftien tot twintig jaar teruggedraaid.

Er zullen, althans dat is de bedoeling, nog twee Amerikanen deze kant op komen, maar dat worden geen spelers van het kaliber Dourisseau (foto) of Wright. Daarvoor is simpelweg geen geld. Inmiddels laat het interim-bestuur al tijden niets van zich horen als het gaat om beleidsmatige zaken. Via de social media en andere informele bronnen kan echter in alle voorzichtigheid worden opgemaakt dat Donar veel zaken voor komend seizoen nog niet op de rails heeft staan. Waar andere clubs de vakantietijd benutten om zich te prepareren op het nieuwe seizoen, gingen de bestuursleden van Donar, al of niet onbekommerd, op vakantie. Alleen bestuurslid technische zaken Martin de Vries was in touw met het rekruteren van een nieuwe spelersgroep. En het managementbureau regelde een aantal praktische zaken.

Hoe het nu verder moet met Donar in de toekomst, is nog in nevelen gehuld. Waarnemend voorzitter Gert Kiel had hiervoor, alvorens er ‘even’ tussenuit te gaan, een aantal zogeheten sterkhouders van de club uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen. De uitnodigingen gingen naar vertegenwoordigers uit alle geledingen rond de club. Tot dit exclusieve gezelschap behoren onder meer oud-voorzitter Rob Schuur, zijn trouwe secondant Harry Bouma, het oud-bestuurslid Jack Suiveer (ten tijde van Schuur), de advocaat mr. Harm Jan Meijer, de assuradeur Jeroen de Grijs, supportersvoorman Bert Nienhuis en Ronald Arkema, manager bedrijfs- en accountantsadvies BDO. Hij was als voorzitter ooit betrokken bij een faillissement van de Asser volleybalclub Sudosa, toen eredivisionist.

Dit gremium heeft tot dusver echter amper gefunctioneerd, vooral ook door afwezigheid van het bestuur. Tijdens de eerste zitting kregen de sterkhouders ingeprent vooral niet te lekken over het besprokene. Veel is dan ook niet bekend over deze séances of het moet zijn dat Ronald Arkema zich het meest roerde. Hij maakte de indruk van redder in nood. Waarnemend voorzitter Gert Kiel daarentegen had weinig te koop. En als hij praatte, hadden de aanwezigen de indruk dat hij dat deed met meel in de mond.

Het had er alle schijn van dat Kiel belangrijke informatie niet wilde prijsgeven aan de werkgroep, die inmiddels ook al enkele weken wacht op een nieuwe gespreksronde. Het zou zo maar eens kunnen dat de financiële situatie van de Stichting Prof Basketbal Groningen slechter is dan Kiel in een nieuwsbrief naar buiten heeft gebracht. Daarin liet hij weten dat zonder de steun van GasTerra de begroting van 1.4 miljoen naar een slordige miljoen moest worden teruggebracht.

Die boodschap had een geruststellende lading. Immers, met zo’n begroting zou Donar nog altijd ruimschoots leidend zijn in basketballand, met Den Bosch (8 ton) als goede tweede. Nu de selectie voor komend seizoen voor een groot deel vorm heeft gekregen, rijst de (terechte) vraag waarom Donar zo veel kwaliteit inlevert ten opzichte van Den Bosch en ook Leiden. De sterkhouders, zo bleek tijdens de eerste bijeenkomst, hebben wat dan ook sterke twijfels over de financiën. Kiel kreeg veel vragen hierover op zich afgevuurd, maar diens antwoorden werden als onbevredigend ervaren.

Vroeg of laat zal Kiel echter met het water voor de dokter moeten, want de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een externe accountant. Dat is na afloop van het seizoen 2012-13 ook gebeurd en die winst- en verliesrekening heeft nog altijd niet de goedkeuring van deze controleur gekregen.

Ondertussen is er ook nog geen meter opgeschoten met de door Kiel aangekondigde bestuurlijke restauratie. Ook in deze hebben de gealarmeerde sterkhouders geen goed gevoel. Er is nog geen enkel signaal dat deze impasse snel zal worden doorbroken. Dat is een streep door de rekening van Gert Kiel, want – zo veel is wel duidelijk – hij stapt liever vandaag dan morgen op. De hele materie is hem een beetje boven het hoofd gegroeid. Sterk leiderschap, daadkracht en communicatieve vaardigheden zijn hem niet aangeboren, zodat Donar in feite in een machtsvacuüm terecht is gekomen.

Er zijn inmiddels wel krachten die hebben aangeboden om deze gekantelde kar overeind te helpen trekken, maar die willen eerst wel eens even de financiële cijfers onder ogen zien. Maar net als oud-voorzitter Frits Boss, die een rentree wel zag zitten, krijgen potentiële nieuwe bestuurders die om wat voor reden dan ook niet ter inzage. Hetzelfde gold voor Ed Zijp, de oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen die bereid was een nieuw organisatiemodel op papier te zetten. Ook hij stootte zijn neus bij Kiel & co. Zo lang dat het geval blijft, kan er worden gesproken van een onwrikbare patstelling.

Commercieel maakt dat evenmin een goede indruk. Potentiële sponsors bedenken zich wel drie keer in zee te gaan met een club die geen inzage in de begroting wil geven, op het gevaar dat zij hun eventuele bijdrage in een hele diepe put zien verdwijnen.

Wellicht verdient het aanbeveling dat burgemeester Ruud Vreeman zich eens met deze voor Groningen verontrustende zaak gaat bemoeien. Basketbal is voor de stad na FC Groningen het tweede sportieve uithangbord. Bovendien kan het noodlijdende Martiniplaza niet zonder de inkomsten van Donar. Alle reden om Vreeman in stelling te brengen, ook al omdat hij in de organisatorische sportwereld gepokt en gemazeld is. Het belang van de stad Groningen vraagt er om.

Dick Heuvelman

gasterra flames