Charmeoffensief PvdA werkt averechts in Meeden

MEEDEN - PvdA-bijeenkomst windpark N33

Moorlag houdt voet bij stuk in hol van de leeuw

MEEDEN – De lokale afdeling van de Partij van de Arbeid had graag een andere boodschap overgebracht aan de inwoners van Meeden. De keuzes die op provinciaal niveau en landelijk niveau gemaakt zijn, werken bepaald niet in het voordeel van de partij. Raadslid Anja van Duren haalde gedeputeerde William Moorlag en de Tweede Kamerleden Albert de Vries, Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer naar Meeden, maar dat veranderde niet veel aan de boodschap.

Windmolens. Het pakweg 1700 inwoners tellende lintdorpje in de Veenkoloniën komt massaal in verweer wanneer dit woord valt. Al bij het binnenrijden van Meeden valt het op, want om de dertig meter staan borden die een overduidelijke boodschap afgeven. De strekking van het verhaal: ‘wat er ook gebeurt, die windmolens mogen er niet komen ten noorden van Meeden’. Is getekend, Stom Meeden. Ook Tegenwind N33 laat geen moment onbenut om te benadrukken dat windmolens zó dicht op de bewoonde wereld absoluut niet gewenst is. Een openbare bijeenkomst van de Partij van de Arbeid Menterwolde kan de inwoners ook weinig hoop geven, hoezeer de raadsleden Gosse Huizinga en Anja van Duren dat ook zouden willen. Tweede Kamerlid Albert de Vries – met de trein uit Middelburg gekomen – probeert het wel, maar toont zich voor de Meedenaren niet de gevoelige, meelevende politicus. “De proceduretijd is beperkt, we moeten zoeken naar de ruimte om een zo optimaal mogelijke opstelling te creëren”, laat hij tegenover een volle sporthal weten. Want één ding is duidelijk: ook al organiseer je een bijeenkomst over windmolens ’s nachts, de gymzaal in het dorpshuis zit ongetwijfeld vol. Het ligt gevoelig, erg gevoelig. Gedeputeerde William Moorlag is dan ook niet de meest geliefde man in Meeden. Wanneer hij aan het woord komt en een betoog afsteekt over procedures, geluidsnormen die voldoen, gebrek aan tijd en gebrek aan ruimte om een nieuwe MER te starten voor een windpark ten noorden van de A7, kan hij op weinig applaus rekenen. Moorlag weet dat, hij is ook niet gekomen voor de populariteitsprijs. Op de vraag vanuit het publiek of alles al besloten is, moet Moorlag toegeven dat de besluitvorming in een vergevorderd stadium is. “U gaat ons hier door de strot drukken waar de mensen hier niet op zitten te wachten”, laat het Veendammer raadslid Pé Langen weten. “Alle woningen worden minder waard, er is simpelweg geen draagvlak voor windmolens.”

Verweer

Moorlag laat zich niet uit het veld slaan, wil zich door Roelf Wind van Storm Meeden niet door leugenaar laten uitmaken en gaat in verweer tegen de zeer emotionele inwoners van Meeden. Albert de Vries, het Tweede Kamerlid dat Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille heeft, kan eveneens geen vrienden maken. “Waarom lezen Tweede Kamerleden geen wetenschappelijke notities over dit onderwerp van mensen als Rick van der Ploeg en Willem Vermeend?” vraagt een inwoner zich af. “Ik snap uw emoties, maar er zijn ook goed onderbouwde notities die het belang van windenergie benadrukken”, pareert De Vries die kritiek. Dan zijn er nog wethouder Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) en burgemeester Eduard van Zuijlen, die zich eveneens mengen in de discussie. “Ik wil een dringend appel doen op u”, wijst eerstgenoemde naar Moorlag. “Wij zijn als Menterwolde niet tegen het opwekken van duurzame energie, maar het dient wel met een plan te gebeuren dat minder weerstand geeft. Waar een wil is, is een weg. Neem de tijd, landelijke politici! Neem de ruimte en de tijd om de mogelijkheid boven de A7 te onderzoeken. Dat is politiek!” Daarop geeft Albert de Vries een antwoord dat voor boze reacties zorgt. “Het is goed dat u voor uw rechten opkomt, maar u kunt beter knokken voor het beperken van de schade. Dat is veel effectiever dan wanneer u de kont tegen de krib gooit.” Anja van Duren en Gosse Huizinga staan er verloren bij. Ze hebben op een andere middag gehoopt, misschien wel gebeden voor een ‘cadeautje’ van Tweede Kamerlid Albert de Vries en gedeputeerde William Moorlag. Dat cadeautje komt er niet. Moorlag kan en wil het niet mooier maken dan het is, zo geeft hij nog maar eens te kennen. Jan Keuning van Storm Meeden is ‘pislink’. “U hebt nu de kans. Ga nou nog eens goed kijken, voordat er echt stront aan de knikker komt. U moet dit plan intrekken!”

De marge van twee kilometer vanaf de bebouwde kom, zoals in bijvoorbeeld Schotland gebruikelijk is, is volgens De Vries ook geen optie. Er wordt Meeden geen goed nieuws geboden vandaag. Het is niet anders, ondanks een poging tot verduidelijking van de onomkeerbare plannen is de stemming in Meeden niet veranderd. Sterker nog, deze lijkt in de toekomst alleen maar te verharden. Roelf Wind van Storm Meeden geeft na afloop te kennen dat de strijd nog niet is afgelopen. Volgens hem zijn enkele boeren al bang om hun grond te verkopen aan de projectontwikkelaars, die het windpark moeten ontwikkelen. Bang voor het sentiment dat leeft in Meeden, al dan niet aangezet door de verschillende acties.

Op 26 augustus komt William Moorlag terug naar Meeden. Hij hoopt dan de uiteindelijke variant zes te kunnen presenteren, de variant die laat zien waar de windmolens komen te staan. Het dorpshuis in Meeden is opnieuw het decor. Een heet avondje wordt het, dat staat op voorhand al vast.

MEEDEN - PvdA-bijeenkomst windpark N33