Inspraak nieuwe taken gemeente voor jeugdzorg, Wmo en participatie

MUNTENDAM – De gemeente Menterwolde heeft op dinsdag 19 augustus 2014 de inspraak geopend op de stukken waarin de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken rond jeugdzorg, Wmo en participatie vanaf 2015 wordt vastgelegd. Het gaat om een concept-jaarplan en zeven concept-verordeningen. De gemeente vraagt maatschappelijke organisaties, adviesraden, cliënten, werkgevers, huisartsen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen om hun visie te geven. De stukken liggen vanaf 19 augustus tot en met 1 september ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam en zijn te vinden op www.menterwolde.nl.

De reacties uit de inspraak gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het definitieve voorstel over het jaarplan en de verordeningen. Alle reacties worden daarnaast voorgelegd aan de gemeenteraad, die eind oktober het jaarplan en de verordeningen vaststelt.