Moeilijk gedrag en ouderbetrokkenheid centraal tijdens Onderwijsdag

TER APEL – Op woensdag 17 september 2014 vindt in de Regionale Scholengemeenschap Ter Apel de 14e Onderwijsdag van de gemeente Vlagtwedde plaats. De thema’s van deze studiedag zijn ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ en ‘Ouderbetrokkenheid’. Deze thema’s passen bij de actuele ontwikkelingen in het lokale onderwijs- en jeugdbeleid.

Het doel van de Onderwijsdag is het versterken van de contacten tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Alle leerkrachten van het openbaar en bijzonder basisonderwijs en de pedagogisch medewerkers van de Stichting Rzijn zijn uitgenodigd. ’s Avonds zijn ook ouders van harte welkom.

De Onderwijsdag wordt om 14.00 uur geopend door de wethouder Onderwijs en Jeugdbeleid, Wietze Potze. Het programma duurt tot circa 22.00 uur en bestaat uit een lezing en een groot aantal workshops.

Op 1 oktober 2014 eindigt de eerste fase van het Project Brede School. Tijdens de Onderwijsdag zullen Stichting Rzijn en het basisonderwijs een convenant ondertekenen, waarin zij hebben vastgelegd hoe zij de komende jaren de samenwerking en de Brede School in de gemeente Vlagtwedde verder vorm willen geven.

De 14e Onderwijsdag is voorbereid door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, de RSG, Rzijn en de gemeente.