College Vlagtwedde verwacht overschot van ruim een ton

SELLINGEN – Het college van burgemeester en wethouders verwacht voor 2014 €109.000,- over te houden. Dat staat te lezen in de zomernota 2014 die inmiddels aan de raad is aangeboden. In het voorjaar was de verwachting dat er € 170.000 overgehouden zou worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in een lagere bijdrage voor het werkvoorzieningsschaps Wedeka en een hogere bijdrage voor het verstevigen van de bermen in de gemeente Vlagtwedde.

Daarnaast zijn veel voorgenomen projecten voor het jaar 2014 in voorbereiding en/of reeds afgerond. Zo is te zien dat in Ter Apel de laatste hand wordt gelegd aan het centrumplan, worden de aansluitingen N366 veiliger gemaakt en begint ook de burgerparticipatie vorm en inhoud te krijgen.