Het Noorderlicht opent deuren op Dag van de Vrijmetselarij

Arno Klee logevoorlichter Vrijmetselarij Veendam

“De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid”

VEENDAM – De Vrijmetselarij vergrijst, tijd om er iets aan te doen. Met dat gegeven in het achterhoofd opent Loge Het Noorderlicht in Veendam haar deuren tijdens de Dag van de Vrijmetselarij. Volgens logevoorlichter Arno Klee trekt de broederschap weliswaar nieuwe leden, toch is vers bloed meer dan welkom. Op zaterdag 13 september kunnen belangstellenden een kijkje nemen.

Geïnteresseerden kunnen zich dan ook laten bijpraten over het feit wat de Vrijmetselarij vooral niet is. Het is namelijk geen religie of sekte, de beweging laat zich het beste typeren als broederschap, aldus Klee. Een broederschap die gebaseerd is op enkele basisgedachten als gelijkwaardigheid van de mensen, symbolen en ritualen. Doel: het bespreken met de overige leden wat de zingeving van het bestaan is en elkaar een spiegel voorhouden. “Hierdoor worden we hopelijk met elkaar betere mensen”, aldus Klee. “De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.” Klee is zelf deels om praktische redenen lid van het genootschap in Veendam. “Ik ben vrijmetselaar sinds 2000. Eerst in Rotterdam en nadat ik verhuisde naar Gasteren sloot ik me aan in Veendam. Doordat ik voor de deur kan parkeren is dat voor mij praktischer dan bijvoorbeeld Groningen, wat ongeveer dezelfde afstand behelst. Op een goede maandag hebben we in Veendam pakweg 25 personen die aanwezig zijn. Vaak starten we met een inleiding, waarna we met de verduidelijking aan de slag gaan en met elkaar in discussie gaan. De basis is: ‘ken uzelve’. Door te praten met collega-leden leer je jezelf beter kennen en word je wellicht een beter mens. Het is absoluut niet dogmatisch. Het is discussiëren zonder gelijk te willen hebben. Af en toe lopen de emoties hoog op. Op twee onderwerpen rust een taboe. Dat zijn het geloof en de politiek. Wat wel een van de primaire aspecten is dat je moet geloven in een hogere macht.”

Gebruiken

Naast het filosofische gedeelte heeft de Vrijmetselarij allerlei gebruiken en ritualen. “Wanneer een broeder wordt ingewijd gebeurd dat in de werkplaats achter gesloten deuren”, vervolgt Klee. “Verschillenden vinden dat ook het geheim van de Vrijmetselarij. Wanneer we dat open zouden geven is het verrassingseffect weg. Of we ook afvalligen kennen? Dat kan inderdaad, mensen vertrokken omdat ze niet vonden wat ze zochten. Weer anderen zijn naast lid te zijn van onze loge ook lid in Winschoten of Leer (Duitsland, red.). Dan merk je dat ieder land haar eigen invulling geeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Vrijmetselarij in de Verenigde Staten, heeft het meer een sociale functie en kun je het vergelijken met de Rotary. Hier heeft het geen sociale functie, in die zin dat juist de zoektocht naar zingeving en het jezelf kennen centraal staat.”Om de vergrijzing tegen te gaan zijn nieuwe leden welkom in Veendam. Iedere week komt de loge bij elkaar in ‘Het Noorderlicht’ in Veendam. Dat gebeurt op de maandagavond. De historie van de Vrijmetselarij in Veendam gaat ver terug. Al sinds 1878 bestaat de loge van vrijmetselaren ‘Het Noorderlicht’, mede opgericht door Anthony Winkler Prins. De deuren staan op zaterdag 13 september open van 10.00 tot 16.00 uur en op maandag 22 september wordt er een avond voor belangstellenden georganiseerd. Meer informatie: www.logenoorderlicht.nl.

Arno Klee logevoorlichter Vrijmetselarij Veendam