Stadskanaal zet in op forse groei steigercapaciteit

STADSKANAAL - Peter Gelling

STADSKANAAL – Het gaat goed met de vaarrecreatie in de Kanaalstreek en mede daarom heeft het college van B&W besloten om de steigercapaciteit in het centrum van Stadskanaal te verdubbelen. Daar waar er nu twintig boten kunnen aanleggen, is het de bedoeling dat de capaciteit groeit naar 45 boten. Dat betekent een verlenging van ruim 400 meter. Voordat de uitvoerders aan de slag kunnen, dient de gemeenteraad op maandag 22 september een klap te geven op het voorstel.

“De toegenomen vaarbewegingen en overnachtingen hebben ervoor gezorgd dat er soms situaties ontstaan die voor boten niet wenselijk is”, weet wethouder Peter Gelling (GB Stadskanaal). “Er wordt dan dubbel aangelegd en dat komt de veiligheid voor het gebruik niet ten goede. Vandaar dat we als college het voorstel richting de raad doen om de capaciteit fors uit te breiden.” De forse groei in het aantal boten tijdens het toeristisch hoogseizoen komt door de openstelling van het kanaal tussen Erica en Ter Apel. Het aantal vaarbewegingen is toegenomen en om die beweging te stimuleren wil Stadskanaal de rode loper uitleggen voor de toeristen. Het gemeentebestuur verwacht namelijk met de uitbreiding van de capaciteit een verdere stijging van het aantal overnachtingen van vaarrecreanten.

Het college is na overleg met regionale ondernemers en afgevaardigden van het onderwijs voornemens de werkzaamheden mede te laten uitvoeren door mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer de situatie het toelaat stromen zij door naar de arbeidsmarkt. Het voornemen om de steigercapaciteit uit te breiden komt mede voort uit het feit dat de beschoeiing sowieso aangepakt moest worden. “Een deel van deze beschoeiing moest toch worden vervangen”, aldus Gelling. “Vandaar dat we besloten hebben het meteen goed aan te pakken met uitbreiding van de steigers.” Gelling verwacht ook dat de steigers een functie krijgen tijdens de viering van het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie. “De steigers in Stadskanaal kunnen een mooie spinoff hebben tijdens dit evenement, waar naar verwachting vele historische boten naar Musselkanaal komen. Daarbij kan de steigerplaats in Stadskanaal een belangrijke rol vervullen.”

Naast de uitbreiding van de steigers start het college van Stadskanaal een onderzoek naar de haalbaarheid van een recreatiehaven in Stadskanaal. “Daarbij moet de havenfunctie in Musselkanaal niet in gevaar komen. Wanneer blijkt dat er naast Musselkanaal ook Stadskanaal een passantenhaven kan herbergen, willen we daar naar kijken. Voordat het zover is willen we een gedegen onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van dit plan.” Eerst dient de raad in te stemmen met het voorstel voor uitbreiding van de aanlegplaatsen. Het college wil een krediet van 245.000 euro vrijmaken voor aanleg van de steigers en 104.000 euro voor vervanging van de beschoeiing. Wanneer de raad op 22 september akkoord gaat, hoopt Gelling dat de werkzaamheden daarna zo snel mogelijk kunnen worden gestart. “Dan hopen we de plannen te realiseren vóór het nieuwe vaarseizoen van 2015.”

STADSKANAAL - Peter Gelling