Gevolgen Participatiewet worden duidelijk voor Synergon

DWG_DWGS-p27.pdf - Adobe Acrobat Pro

Brief moet Klijnsma op andere gedachten brengen

WINSCHOTEN – Deze week hebben de directie en het Dagelijks Bestuur van Synergon een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Jetta Klijnsma en de woordvoerders SZW van de Tweede Kamer.

Aanleiding is het forse tekort op de begroting 2015. Nu voor de gemeenten de financiële gevolgen van de Participatiewet in kaart zijn gebracht, opgeteld bij de huidige economische situatie, blijkt dat deze voor de regio buitengewoon groot en feitelijk niet te dragen zijn. De benodigde gemeentelijke bijdragen kunnen op korte termijn niet meer door gemeenten worden gedragen. In de brief wordt gerefereerd naar het feit dat de gemeenten miljoenen moeten bijleggen en dat dit voor de regio geen reëele mogelijkheid is. “Nu voor de gemeenten de financiële gevolgen van de Participatiewet in kaart zijn gebracht, blijkt dat deze voor de regio buitengewoon groot en feitelijk niet te dragen zijn”, schrijft het Dagelijks Bestuur. “Er is in Oost Groningen geen discussie over de uitgangspunten van de Participatiewet, maar gezien de financiële consequenties van de Participatiewet komt dit in Oost Groningen echter stevig onder druk te staan.”

Ondertussen mort de oppositie in de gemeente Oldambt. Daar waar D66-fractievoorzitter Johnny de Vos in een eerder stadium zijn twijfels uitsprak over het beleid, heeft VCP-fractievoorzitter Engel Modderman opnieuw een oproep gedaan tot openheid richting de drie gemeenteraden. De begroting van Synergon voor 2015 wordt in Oldambt op maandag 22 september behandeld in de Oldambtster raadszaal. Op woensdag 24 september is Hennie Hemmes, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Synergon, voornemens de drie gemeenteraden van Pekela, Oldambt en Bellingwedde bij te praten.

DWG_DWGS-p27.pdf - Adobe Acrobat Pro