Hoe houdt Oldambt haar status als cultuurgemeente vast?

DWG_DWGS-p07.pdf - Adobe Acrobat Pro

Miljoenenbezuinigingen werpen schaduw over vele evenementen

WINSCHOTEN – Het lijstje festivals en evenementen in de gemeente Oldambt is ongekend lang wanneer je het met andere gemeenten in de provincie Groningen vergelijkt. Het Keltisch Midzomerfestival, de Nacht van Winschoten, Festival Hongerige Wolf, Havendagen Winschoten, Waterbei, Pura Vida, Middeleeuws Winschoten en afsluitend de Run van Winschoten. Veel van deze evenementen worden ondersteund door de gemeente Oldambt, al dan niet financieel. Met een miljoenenbezuiniging op het oog rijst de vraag; kan Oldambt dit allemaal nog wel dragen?

“Dat is een hele precaire vraag”, vindt fractievoorzitter Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden. “Het zijn evenementen die ieder op hun eigen manier van groot belang zijn voor het Oldambt en dit moeten we proberen in stand te houden. Eerlijk gezegd zie ik best wel wat moeilijkheden.” Oppositiepartij D66 verwacht dat er in 2015 minimaal zeven miljoen euro bezuinigd moet worden, exclusief de eventuele bezuinigingen die Synergon met zich meebrengt. Momenteel werkt de coalitie aan de begroting voor 2015 en alle thema’s worden daarbij tegen het licht gehouden. “We hebben het nog niet op detailniveau bekeken, maar dat we harde keuzes moeten maken is onontkoombaar”, vervolgt Nieboer, die de meerwaarde van de vele evenementen zeker ziet. Die meerwaarde ziet VVD Oldambt ook, maar fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam vindt dat primaire behoeften als de subsidie van Synergon hoger op de agenda staan. “Het verbaast ons dat het ene na het andere festival tegen de stroom in ontstaat in het Oldambt”, legt ze uit. “Ik ben echt verrast over het feit dat Havendagen Winschoten en Middeleeuws Winschoten aan de agenda zijn toegevoegd, al dan niet met subsidiegeld. Het is in onze ogen een verkeerd signaal, over elk klein detail wordt er op het gemeentehuis namelijk gediscussieerd. Wanneer een wethouder nieuwe gordijnen nodig heeft op zijn of haar kamer omdat de vorige versleten zijn, kan dat bij wijze van spreken niet. Maar aan de andere kant kunnen verschillende culturele evenementen wel in stand worden gehouden. Dat roept bij ons vraagtekens op.” Martin Viel, fractievoorzitter van coalitiepartij SP, vindt juist dat er een evenwicht moet zijn. “Je moet zeker geld voor cultuur over hebben, het hoort bij de leefbaarheid”, vindt hij. “Aan de andere kant hebben we te maken met hele kwetsbare mensen die we ook moeten ondersteunen. Hoe moeten we het weinige geld wat we hebben besteden? Het is zó lastig! Maar het kan nooit zo zijn dat cultuur een bedrag van nul op de begroting wordt. We zullen hierover met elkaar in gesprek moeten.”

Spelregels

Fractievoorzitter Johnny de Vos van D66 vindt dat de spelregels helderder moeten worden voor de verschillende subsidieaanvragers van evenementen en culturele festiviteiten. “We vinden het op dit moment te hapsnap”, begint hij. “We zien veel liever dat er met de raad beleidskaders worden afgesproken. Graag alles in samenhang en dat transparant communiceren. Met andere woorden, spreek een aantal spelregels met elkaar af.” Wel hoopt De Vos dat er zoveel mogelijk culturele evenementen in stand kunnen worden gehouden. “Het is ons belang dat we zoveel mogelijk kunnen behouden”, vindt hij. “Het stoppen van evenementen lost de gemeentelijke financiën niet op. Aan de andere kant, de opgaven zijn zo krankzinnig groot, we zullen alles kritisch tegen het licht moeten houden. Het sociale beleid, de sport en dus ook de uitgaven voor cultuur. Als D66 vinden we dat er een sluitende meerjarenraming moet komen en dat is in het geval van de gemeente Oldambt nog een hele klus.” Volgens coalitiepartij Partij voor het Noorden is dat inderdaad het doel, en volgens Jurrie Nieboer het liefst met het in stand houden van de belangrijke evenementen die vooral bijdragen aan het Oldambt. “Wanneer iets niet expliciet met het Oldambt te maken heeft moeten we er in mijn ogen niet aan beginnen. We hebben in het verleden de Tocht om de Noord gehad. Geen expliciete Oldambtster aangelegenheid en het kostte ons als gemeente ook nog eens 25.000 euro aan stamppotmaaltijden voor de deelnemers. Naar zulke uitgaven zullen we kritisch moeten kijken in de toekomst.” Gert Jan Bolt, fractievoorzitter van de ChristenUnie wil weten wat er exact uitgaat naar culturele festiviteiten in het Oldambt. “De wethouder heeft een mandaat van de raad om uitgaven tot 5000 euro goed te keuren. Bedragen die hoger zijn zullen langs de raad moeten. Alleen, ik ben wel benieuwd hoeveel keer er bedragen onder de 5000 euro zijn verstrekt. En is er niet alleen subsidie verstrekt maar ook extra diensten als beveiliging en dergelijke zaken? Ik wil dat lijstje wel eens compleet zien.”

DWG_DWGS-p07.pdf - Adobe Acrobat Pro