Veel abstractie bij presentatie veranderingen in de zorg

Hoogezand-zorgbijeenkomst

Platform Bouwen op Mekaar voor Hoogezand, Menterwolde, Slochteren

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Dat de drie decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatiewet per 1 januari 2015 onder bewind van de gemeenten vallen is al langer bekend. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Kernpunt van hun betoog: de burger moet er zo weinig mogelijk van merken, 2015 wordt gezien als een overgangsjaar. Veel concreter wordt het tot dusver niet.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren werken nauw samen en zijn voortdurend in contact met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, scholen, huisartsen en werkgevers om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. En daar waar de wethouders Jan Jakob Boersma (Slochteren) en Roelof Vos (Menterwolde) het nog redelijk concreet konden maken, wist Oetra Gopal (Hoogezand-Sappemeer) de boodschap nog aardig abstract te houden. Het principe volgens Peter Verschuren (eveneens Hoogezand-Sappemeer) is dat door juist innig samen te werken er efficiënter gewerkt kan worden. Hard nodig in deze tijd. Want de decentralisaties van taken naar de gemeenten zorgt niet alleen voor meer werk, het moet ook nog eens voor veel minder geld worden gedaan. Een efficiencyslag, die volgens Verschuren te maken valt. “Ik vind het wel jammer dat het Rijk niet zegt: ‘ga aan de slag, kijk wat je kunt besparen’, maar ons een opdracht oplegt om flink te besparen en daarmee aan de slag te gaan. Maar een forse besparing met deze decentralisaties is mogelijk, dat zeker”, aldus de SP-wethouder. Wat de gemeenten gezamenlijk concreet gaan doen? Nou, wethouder Oetra Gopal (Hoogezand-Sappemeer) deed op het domein Jeugdzorg een poging. Jeugdzorg wordt overgeheveld vanuit provinciale verantwoordelijkheid naar de gemeenten en de drie gemeenten langs de A7 willen voor een gezin waar Jeugdzorg actief is één aanspreekpunt. Gezinnen die in 2014 een indicatie hebben gekregen voor Jeugdzorg behouden hun zorg. Vanaf 2015 worden nieuwe gevallen wel anders beoordeeld. “Het klinkt misschien wat abstract, maar zeker is dat de burgers er zo weinig mogelijk van zullen merken”, aldus Gopal. “We proberen het zo zacht mogelijk te laten landen.”

Verschuivende rol

Van ondersteuningsrecht naar verzorgingsplicht. De rol van gemeenten verschuift. Wat dit inhoudt? Nou, het initiatief komt meer bij de burger te liggen, benadrukten de vijf wethouders. De meest schrijnende gevallen zullen blijvend ondersteund worden door de gemeenten. Daarnaast is er volgens de gemeenten veel in overleg met familieleden en vrienden nodig als het wat de WMO betreft op mantelzorg aankomt. Kortom, het klinkt allemaal nog aardig abstract. Voor de burgers die alvast willen weten wat er in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaat veranderen, lanceerde wethouder Lilian Veenstra de website www.bouwenopmekaar.nl. Op deze centrale plek worden de burgers geïnformeerd over de uitvoering van de drie nieuwe wetten voor de gemeenten. Daarnaast is 2015 simpelweg een overgangsjaar. Met andere woorden, ook voor de bestuurders is het nog zoeken. Informatieavonden en het plaatsen van advertenties moet de burgers nog meer gelegenheid geven om zich te laten informeren, zo benadrukte Veenstra. Het worden – abstract gezien – interessante tijden, de laatste maanden richting 2015.

Hoogezand-zorgbijeenkomst