Tijdelijke huisvesting vergunninghouders op recreatiepark Pagedal door COA

STADSKANAAL – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Pagedal, hebben bij de gemeente Stadskanaal aangegeven dat per 22 september het park tijdelijk opvang wil bieden aan maximaal 250 vergunninghouders. Het gaat hierbij om gezinnen en alleenstaanden met een verblijfsstatus die nu in azc’s wonen. 
Bij de geboden opvang gaat het om vergunninghouders die worden opgevangen in een logeerbestemming. Omdat het om vergunninghouders – nieuwe Nederlanders met een verblijfstatus – gaat hoeft het COA de gemeente Stadskanaal in dit geval niet formeel om toestemming te vragen.
Het college van de gemeente Stadskanaal voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om deze tijdelijke huisvesting te bieden en wil hier haar medewerking aan verlenen.  De gemeente heeft in een gesprek met het COA en Pagedal afspraken gemaakt.
Met name wat betreft de 24-uurs begeleiding door het COA, de veiligheid , gezondheidszorg en de toegankelijkheid van het park en de communicatie met de buurt. De opvang in het Pagedal is in eerste instantie tot medio december. Door het COA is niet te voorspellen hoe de instroom van asielzoekers en de doorstroom van vergunninghouders de komende maanden zal zijn.
De gemeente, het Pagedal en het COA hebben alle begrip voor vragen die dit kan oproepen.
Daarom hebben de omwonenden, in de buurt zijnde bedrijven en betrokken wijkraden een brief met informatie ontvangen en zijn ze uitgenodigd voor een informatiemarkt op woensdag 24 september tussen 19.00 en 21.00 uur. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van het COA, de gemeente en Pagedal aanwezig om vragen te beantwoorden.
Vanwege de vele internationale brandhaarden wordt ook Nederland geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers. Een probleem waar het COA nu als gevolg van deze instroom ook mee te kampen heeft, is dat de doorstroom uit de opvang van vergunninghouders stagneert. Momenteel verblijven er circa 7.000 nieuwe Nederlanders met een verblijfsstatus nog in de azc’s. Door de huidige opvangproblematiek zoekt het COA naar tijdelijke opvanglocaties (Aanvullende Opvanglocatie (AVO)). Daarom benadert zij recreatieparken, zoals Pagedal, voor een tijdelijke opvang.