Wijkschouw centrum Winschoten

WINSCHOTEN – Het college van Oldambt bezoekt dit jaar verschillende dorpen en wijken in de gemeente. Per dorp en wijk wordt eerst een zogenaamde schouw gehouden en vervolgens is er een bijeenkomst met de inwoners.
Deze dorpen- en wijkenronde zijn onderdeel van het dorps- en wijkgericht werken van de gemeente. Het college vindt het namelijk belangrijk om op deze manier in gesprek te gaan met de inwoners. Donderdag was de schouw- en wijkronde in het centrum van Winschoten.  Tijdens de schouw ging een vertegenwoordiging van het wijkplatform samen met vertegenwoordigers van de gemeente, Acantus en politie door de wijk. Daarna was er de wijkronde in de Harmonie. De invulling van de avond bestond uit een kort formeel gedeelte gevolgd door een informeel gedeelte.
Daarnaast waren panelen ingericht met informatie over uiteenlopende thema’s en (toekomstige) projecten die van belang voor de verdere ontwikkeling van Winschoten kunnen zijn. Vervolgens werd kort teruggeblikt op de schouw en konden mensen vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

wijkschouw