Bellingwedde en Vlagtwedde: ‘zorg voor fijnschaligheid’

TER APEL – ‘Groot is mooi en veel is lekker?’ Onder die noemer organiseerden de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde vrijdag in het Boschhuis in Ter Apel het congres ‘Zorg voor fijnschaligheid’. Tijdens het congres lieten de twee Westerwoldse gemeenten zien hoe kleine gemeenten de decentralisatieopgaven transformeren in fijnschalige zorg voor inwoners en omgeving. Gastspreker op het congres was ondermeer Pier Giorgio Oliveti, directeur Cittaslow uit Italië.
Bellingwedde en Vlagtwedde zijn onlangs uitgeroepen tot Cittaslow-gemeenten. Dit is een internationaal keurmerk voor kleine gemeenten die bewust kiezen voor eigen identiteit, kleinschaligheid en een overheid waar inwoners zich mee verbonden voelen. Bellingwedde en Vlagtwedde willen graag andere gemeenten in Nederland inspireren en organiseerden daarom een congres over de kracht van kleine gemeenten. Naast Oliveti waren prof.dr. Hans de Groot, hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Twente, dr. Linze Schaap, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en wethouder Lea van der Tuin van Bellingwedde sprekers op het congres. De Groot ging in zijn bijdrage in op de financiële aspecten van schaalvergroting van lokale overheden. Schaap belichtte zijn visie op de evaluatie van de fusie van de gemeente Sudwest Fryslan. Lea van der Tuin sloot het congres af met een lezing over de wijze waarop Bellingwedde de decentralisatieopgaven omzet in kansen voor leefbaarheid en participatie in de regio.

fijnschalighheid