‘Er moet verbinding en structuur komen’

PvdA-fractielid Jan Batting en de werkloosheid in Oost Groningen

REGIO – Er komt een plan van aanpak voor de bestrijding van de werkloosheid in Oost Groningen. Het College van Gedeputeerde Staten gaat dat maken, samen met gemeenten, bedrijven, het onderwijs en eventueel externe specialisten. Hierover werd afgelopen woensdag een motie aangenomen.
Indiener van de motie is Jan Batting, van de Partij van de Arbeid. ‘ Er gebeurt op dit vlak al heel veel. Er zijn voldoende goede ideeën. Denk maar eens aan ‘De agenda van de Veenkoloniën. Toch is het zaak dat er verbinding komt. Dat zaken gestructureerd worden’, liet hij woensdag weten. Volgens Batting is er geld, al gaat het er nog wel om ‘de goede potten aan te boren’.  Politieke partijen zijn het eens dat alles uit de kast gehaald moet worden om de verschillende initiatieven in goede banen te leiden.
Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt ziet in de ingediende motie twee zaken. ‘ Het is een soort van bevestiging van het al ingezette beleid maar zeker ook een roep om de krachten nu écht te gaan bundelen. Ik wil echter de verschillende wethouders als het gaat om de problemen rond de sociale werkvoorzieningen (Wedeka, Synergon) niet voor de voeten gaan lopen.  Maar ik ben uiteraard gemotiveerd om bij te dragen aan de uitwerking van deze plannen’, liet ze weten.
In de ingediende motie roepen de Staten het college van gedeputeerde Staten op tot overleg met het kabinet. Daarin zou ook het in de Tweede Kamer aangenomen ‘Pact van het Noorden’ aan de orde moeten komen. Dit Pact omvat de aanpak voor de noordelijke economie. ‘De kansen in het Pact moeten worden verzilverd’, zo staat ondermeer in de motie.

Jan_Batting