Gemeente, peuterspeelzalen en basisscholen Bellingwedde tekenen convenant

BELLINGWEDDE – Woensdag ondertekenden wethouder Lea van der Tuin namens de gemeente Bellingwedde, plaatsvervangend coördinator Miranda de Vries namens het peuterspeelzaalwerk en bestuursleden Jan de Boer en Ted Hulst namens het basisonderwijs het convenant ‘Van peuterspeelzaal naar basisonderwijs in de gemeente Bellingwedde’. Met dit convenant willen de betrokken organisaties de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vastleggen en borgen.
De afspraken hebben onder meer betrekking op het spel- en leeraanbod voor de peuters en kleuters en de begeleiding en zorg door de leidsters en leerkrachten. Het is belangrijk dat de peuterspeelzalen en de basisscholen hun taken op een efficiënte en effectieve wijze op elkaar aansluiten.
De gemeente Bellingwedde en de betrokken organisaties Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bellingwedde (SPGB), de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) en de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen (VCO) willen zich sterk maken voor de kwaliteit van de opvang en het onderwijs van jonge kinderen en tekenden daartoe een convenant.
Aansluitend aan de ondertekening werden zogenaamde ‘inspiratieboxen’ gepresenteerd. Deze boxen laat de gemeente ontwikkelen voor de peuterspeelzalen en onderbouw van alle scholen en bevat materialen waarmee leidsters en leerkrachten de ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren. De boxen worden ontwikkeld door onderwijsadviescentrum Cedin, de bibliotheek, de muziekschool en CultuurClick Groningen. De aandacht voor VVE middels het convenant sluit goed aan bij twee andere grote veranderingsprocessen die momenteel gaande zijn. Zo sluiten de afspraken in het convenant goed aan bij de recent vastgestelde wetgeving omtrent Passend Onderwijs. Er wordt ingezet op vroegtijdige signalering waardoor kinderen vanuit de peuterspeelzaal op de juiste plaats in het onderwijs terecht moeten komen. Daarnaast sluit het convenant aan bij de visie van de gemeente op de overgang van de jeugdhulptaken naar de gemeenten. Hierin wil Bellingwedde investeren in de lokale omgeving, in verbinding met en dichtbij de gezinnen zelf.