Subsidie sportimpuls Pekela toegekend

PEKELA – De gemeente Pekela heeft in samenwerking met sportverenigingen en lokale partners twee subsidieaanvragen ingediend in het kader van de sportimpuls, Sportdorp Oude Pekela en Sportdorp Nieuwe Pekela. In een Sportdorp zijn sport en bewegen het bindmiddel om de leefbaarheid te vergroten, waarbij de inwoners en sportverenigingen een hoofdrol spelen. Deze aanvragen zijn gehonoreerd, waardoor de komende twee jaar een budget van €70.000,- per Sportdorp beschikbaar is. VV Noordster is de aanvrager in Oude Pekela en Sportraad Pekela in Nieuwe Pekela.
Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen. Het doel is zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte in beweging te krijgen, zodat de vitaliteit en leefbaarheid in het dorp kan toenemen.
Er komt vernieuwend sportaanbod dat laagdrempelig wordt aangeboden in de vorm van activiteiten, cursussen en flexibele lidmaatschappen waarbij wordt aangehaakt bij bestaande sportverenigingen. Sportdorp Oude Pekela richt zich op de doelgroep 0-21 jaar en hun ouders. Sportdorp Nieuwe Pekela richt zich op alle inwoners. De twee Sportimpuls-projecten worden volledig gesubsidieerd vanuit een landelijke subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS.