Winschoter schaak- vereniging bestaat 140 jaar

WINSCHOTEN – Schaakvereniging Van der Linde bestaat op 4 oktober 140 jaar. Zij behoort daarmee tot de oudste schaakclubs van Nederland.
Om deze eerbiedwaardige leeftijd perspectief te geven: naamgever Antonius van der Linde heeft nog een correspondentiepartij gespeeld met de schrijver Multatuli.
De verjaardag gaat gevierd worden met een toernooi en buffet voor leden en oud-leden in Hotel Royal York in Winschoten.
Burgemeester Pieter Smit en wethouder Bard Boon zijn bereid gevonden de dag te openen, en voorzitter en clubhistoricus Titus Ensink zal hen daarbij terug in de tijd voeren en hun daarbij ook het eerste exemplaar overhandigen van zijn boek ‘Uit het noorden de kracht!’
Ensink heeft het jubileum luister bijgezet door de fascinerende geschiedenis van de club te boekstaven.
Kleurrijke persoonlijkheden spelen een rol, zoals de voornoemde Van der Linde, een baanbrekend schaakhistoricus wiens levenspad echter met ruzies en conflicten geplaveid was, de Winschoter huisarts Tresling, die vermaardheid verwierf als bestrijder van destijds nog grote epidemieën van cholera en mazelen en de marskramer Levi Benima, waarschijnlijk de sterkste schaker ooit van de club.