ANBO Ter Apel kritisch op ouderenbeleid Vlagtwedde

Participatieraad moet het met name ontgelden

SELLINGEN/TER APEL – De afdeling Ter Apel van ouderenorganisatie ANBO vindt dat het ouderenbeleid in de gemeente Vlagtwedde flink onder druk staat. In een schrijven spuit de organisatie haar kritiek op de gemeente Vlagtwedde, welzijnsorganisatie stichting Rzijn én de Participatieraad, het adviesorgaan van de gemeente Vlagtwedde. Voorzitter Gerard Gerdes van de Participatieraad zegt zich niet te herkennen in de kritiek van afdelingsvoorzitter Anne Hof.

De kritiek is volgens Hof gericht aan drie verschillende organen. Allereerst neemt ANBO Ter Apel het college van B&W van de gemeente Vlagtwedde kwalijk dat burgers niet tijdig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de ouderenzorg. “Ook de raadsleden hebben zich volgens het aloude liedje gepresenteerd”, vindt hij. “Voor de verkiezingen waren ze volop aanwezig, na de verkiezingen hebben ze hun gezicht niet meer laten zien. De lijsttrekkers kwamen tijdens de verkiezingsdebatten bovendien niet verder dan vage algemeenheden. Een erg lakse houding in onze ogen, regeren is toch vooruitzien?” ANBO Ter Apel vindt bovendien dat de Participatieraad, het adviesorgaan voor de gemeente Vlagtwedde op dit vlak, niet goed functioneert. “Zij zou als intermediair moeten functioneren tussen bestuurders en burgers. Alleen, zij laat zich te weinig informeren door burgers wat er nou echt speelt onder de ouderen. Wij als ANBO bezoeken onze leden regelmatig en horen van hen geluiden dat de huishoudelijke hulp nu al aan de magere kant is. Wat is de gemeente Vlagtwedde van plan? Welk advies brengt de Participatieraad uit naar de gemeente? Er schijnt een conceptverordening te liggen welke al in vergevorderd stadium is ontwikkeld. Wij weten echter van niets. Ik zou zeggen: zorg nou voor overleg vanuit de Participatieraad om dit punt goed te bespreken.” Volgens Hof maken veel ouderen binnen de gemeente Vlagtwedde zich zorgen, mede door een gebrek aan duidelijkheid. Binnen de Participatieraad rommelt het, weet hij ook te melden. Collega-bestuurslid Monique van der Linden van ANBO Ter Apel maakt eveneens deel uit van de Participatieraad en volgens Hof is zij een van de leden van de raad die ontevreden is over de gang van zaken. “Het autoritaire optreden van de voorzitter (Gerard Gerdes, red.) en de manier waarop het dagelijke bestuur opereert onder leiding van de voorzitter, blijkt een belemmering voor PR-leden in het gelijkwaardig en volwaardig functioneren”, schrijft Hof in een brief namens de ANBO gericht aan de gemeenteraad, de Participatieraad en stichting Rzijn.
Reactie
Gerard Gerdes, voorzitter van de Participatieraad in de gemeente Vlagtwedde zegt zich niet te kunnen herkennen in de kritiek van Anne Hof.
“Het ligt allemaal iets genuanceerder”, legt hij uit. “Ik weet niet of de ANBO de rol van onze raad wel snapt. We zijn een adviesorgaan richting de gemeente waar de ANBO zelf in is vertegenwoordigd. Als je zegt dat de Participatieraad niet functioneert zeg je indirect dat jouw vertegenwoordiger ook niet functioneert. Of ik verrast ben door de kritiek? Niet helemaal hoor. De ANBO wil zich een klein beetje profileren en heeft bijvoorbeeld provinciaal de samenwerking met andere ouderenbonden al opgezegd. Ik vind het jammer dat het op deze manier gaat.” Gerdes staat echter open voor de dialoog. “We zullen het onderwerp aankaarten op de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad. Ik ben benieuwd wat de vertegenwoordiger van de ANBO ervan vindt en op grond van welke feiten de ANBO tot deze conclusie komt.”

TER APEL - Anne Hof