Commissie Van Zijl moet Oost-Groningen weer perspectief geven

“De 2,5 miljoen scheelt toch een slok op een borrel”

WINSCHOTEN – Een commissie en pakweg 2,5 miljoen euro. Dat is de boodschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA). De bewindsvrouw kondigde dit plan afgelopen vrijdag aan na een bijeenkomst met verschillende Oost-Groninger bestuurders. De herverdeling van de middelen voor de Participatiewet valt voor de regio gunstig uit, vandaar het extra geld voor de regio. Stuurgroepvoorzitter Francis Boen (PvdA, wethouder gemeente Stadskanaal) kon niet achterblijven bij het optimisme van Klijnsma en PvdA-gedeputeerde Yvon van Mastrigt, maar besefte zich ook dat de regio er hiermee niet is.

Alsof ze hét Masterplan voor Oost Groningen aankondigde, zo opgewekt en goedgehumeurd kwam staatssecretaris Jetta Klijnsma de Tramwerkplaats uitlopen, om vervolgens plaats te nemen in de kantine van het hoofdgebouw. In feite kondigde Klijnsma enkel de aanstelling van de commissie Van Zijl aan, het orgaan dat onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Jan van Zijl (PvdA) en met ondersteuning van Riet de Wit (SP), voormalig wethouder van de gemeente Heerlen de problematiek in kaart moet gaan brengen. Daarnaast bracht  Klijnsma ook een klein voordeel mee. “Bij het vaststellen van de budgetten voor de Participatiewet heb ik een nieuw verdeelmodel gehanteerd”, aldus Klijnsma. “Dit valt voor Oost-Groningen relatief goed uit. We hebben de staat van de arbeidsmarkt meegewogen.”
Wat betreft dat verdeelmodel gaat het om pakweg 2,5 miljoen euro. “En eerlijk is eerlijk, deze 2,5 miljoen euro scheelt toch een slok op een borrel.” Naast dit volgens Klijnsma goede nieuws voor de regio besefte ze zich ook dat de streek hiermee niet helemaal  uit de brand is. Toch wilde ze de uitstekende samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en in de stuurgroep Werken naar Vermogen samenwerkende Oost Groninger gemeenten benadrukken. “Er moet fundamenteel iets gebeuren voor de arbeidsmarkt in dit gebied. De actieve samenwerking tussen alle partijen is uniek. Wij laten Oost Groningen niet in de steek.”
Voortgang
De commissie Van Zijl zal in drie fasen rapporteren. Allereerst brengt zij de acute problematiek in beeld, daarna komt ze medio februari 2015 met een tussenrapportage en voor de zomer van 2015 presenteert de commissie haar definitieve bevindingen. Naast voorzitter Jan van Zijl en commissielid Riet de Wit zoeken Klijnsma en gedeputeerde Yvon van Mastrigt van de provincie Groningen naar een derde commissielid. Dat wordt volgens de PvdA-bestuurders een ondernemer die bekend is in het gebied en vanuit die hoedanigheid een belangrijke bijdrage kan leveren. Stuurgroepvoorzitter Francis Boen (PvdA) probeerde positief te blijven, maar ook hij moest erkennen dat Oost-Groningen er hier nog niet mee is. De miljoenentekorten stapelen zich op bij Synergon, daar waar de acute problematiek erg groot is, en ook Wedeka verwacht tegenvallers te moeten incasseren. Boen weet dat de regio dit niet kan dragen, maar hij kon niet anders dan proberen mee te gaan in het enthousiasme van zijn partijgenoot.

WINSCHOTEN - Jetta Klijnsma en Hennie Hemmes