Volle zaal tijdens informatieavond over veranderingen in de zorg in Bellingwolde

WEDDE - Zorgavond Bellingwedde

WEDDE – Ruim 200 mensen bezochten vorige week de informatieavond over de veranderingen in de zorg. De gemeente Bellingwedde organiseerde deze avond om alle inwoners te informeren over de wijze waarop Bellingwedde per 2015 de nieuwe zorgtaken aanpakt. De sketches van cliëntgesprekken zorgden voor een boeiende avond met veel reacties uit het publiek.

Naast vele inwoners, waren ook de professionals uit de zorg goed vertegenwoordigd in de zaal. Veel mensen hadden vragen over hun persoonlijke situatie, ook uitten inwoners en zorgverleners hun zorgen over alle veranderingen die per januari op hen afkomen.

Wethouder Lea van der Tuin onderkende deze zorgen, maar gaf ook aan dat de veranderingen kansen biedt om de zorg beter te organiseren: “Er moet bezuinigd worden. Daarom willen we in Bellingwedde de zorgtaken anders organiseren, efficiënter en op maat. Dit doen we samen met de cliënten. Onze cliëntadviseurs kijken in de gesprekken met cliënten eerst wat hij of zij zelf kan, en wat eventueel gedaan kan worden door de naaste omgeving of de reeds bestaande voorzieningen in de gemeente. Als dit geen oplossing levert voor de problemen waar de cliënt tegenaan loopt, kan alsnog een voorziening worden aangevraagd bij de gemeente. We doen het samen en laten niemand in de kou staan.”

De uitvoering van de zorgtaken wordt vanaf januari uitgevoerd door drie zorgaanbieders: Zorgleverancier Oosterlengte, cliëntondersteuner MEE en welzijnsinstelling Het Oude Ambt. Samen met een tiental onderaannemers verzorgen deze organisaties de komende jaren de ondersteuning op maat.

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de informatiebijeenkomst, wordt op donderdag 30 oktober van 19.30 – 21.30 uur in De Meet in Bellingwolde een tweede avond gehouden. Inwoners, zorgaanbieders en overige belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. De zaal biedt een beperkt aantal zitplaatsen, daarom geldt: vol is vol. Meer informatie is te vinden op www.bellingwedde.nl/dezorgverandert.

WEDDE - Zorgavond Bellingwedde