Samenwerken is het toverwoord bij nieuwe directeur

Groningen Johan Krul

Johan Krul heeft zin in de uitdaging Acantus

VEENDAM – Na vijf jaar actief te zijn geweest als gemeentesecretaris van de Friese fusiegemeente Súdwest- Fryslân, begon het weer te kriebelen bij Johan Krul. Met zijn verleden binnen een woningcorporatie kroop het bloed waar het niet gaan kan. Als deskundige op het gebied van gemeenten en volkshuisvesting was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden, want per 1 januari is Krul de nieuwe directeur/bestuurder van woningcorporatie Acantus.

Als gemeentesecretaris bij gemeente Súdwest- Fryslân zat Krul goed op zijn plek. “Toen ik werd gevraagd voor Súdwest-Frylan kon ik deze mooie kans niet laten lopen”, stelt hij. “Het is een gemeente ontstaan uit een herindeling van vijf gemeenten. Ik dacht: ‘zo’n kans komt maar één keer in mijn leven langs.’ Alleen, daarvoor zat ik bij woningcorporatie Domesta in Emmen. De liefde voor een woningcorporatie is gebleven en na vijf jaren als gemeentesecretaris vond ik het tijd om weer om me heen te gaan kijken.” Krul wachtte het moment af en inventariseerde welke corporaties op zoek gingen naar een nieuwe directeur. Er kwamen meerdere corporaties voorbij, maar toen bleek dat Acantus vacant zou worden begon het helemaal te kriebelen bij Krul. “Dat werd een hele interessante optie”, vervolgt hij zijn verhaal. “Het is geen gebied waar het allemaal vanzelf gaat. De mensen in de regio hebben niet het hoogste inkomen en voor met name die groep is het belangrijk om betaalbare huurwoningen te houden. Daarnaast ligt er een lastige opgave op het gebied van de krimp. Op dit moment heb ik onvoldoende beeld wat Acantus zelf heeft ondernomen om dat aspect in kaart te krijgen. Hoe krimp je bijvoorbeeld in het aantal woningen? Je wilt ook dat het allemaal betaalbaar blijft. Dat worden mooie uitdagingen voor de komende jaren.”

De ervaring die Krul meeneemt als directeur van woningcorporatie Domesta in Emmen komt wat dat betreft zeer goed van pas. In Emmen werkte Krul samen met zijn organisatie aan het ‘strategisch voorraadbeleid’. Dat houdt in dat er goed wordt gekeken waar woningen kunnen worden weggehaald, waar nieuwbouw kan worden gepleegd en waar de woningvoorraad eventueel ‘verdund’ wordt. “Je moet beginnen met het gegeven voor welke doelgroep je werkt. Zijn het ouderen of juist jongeren? Ik ben niet iemand die binnenkomt en zegt: ‘ik weet het’. Je doet het niet alleen, daarom wil ik ook graag de samenwerking zoeken met gemeenten, andere corporaties, ondernemers en de provincie. Hoe stem je het beleid op elkaar af? Uit mijn werk als gemeentesecretaris bij Súdwest-Frylan heb ik gezien dat iedere gemeente denkt dat in zijn of haar gemeente nog groei mogelijk is. Na de fusie werd er vooral realistisch gekeken en flink gesaneerd in de plannen. Alleen, dat wil ik niet allemaal zelf bedenken, dat wil ik graag in samenspraak bereiken.”

Krimp

Volgens Krul is krimp een onomkeerbaar fenomeen, een natuurverschijnsel waartegen geen ommekeer kan worden bewerkstelligd. Een realistische gedachte. “Tenzij je wellicht op verschillende niveaus zó goed samenwerkt dat je op economisch vlak vooruitgang boekt”, vertelt hij. “Wel kun je krimp versterken als je niks doet. Ik denk dat we moeten accepteren dat het er is. Er zijn namelijk wel diverse kansen om ermee om te gaan.” Samen met verschillende instanties, maar bovenal samen met bewoners, dat is de uitdaging waarmee Krul aan de slag wil. Met bewoners nadenken. Krul streeft naar een maximale bezettingsgraad qua huurwoningen, aangezien de huurwoningen het kapitaal van Acantus zijn. Daarnaast dient de organisatie volgens hem zo goedkoop mogelijk worden ingericht. “We dienen efficiënt te werken”, zegt hij. “Maar het allerbelangrijkste is dat de woningen die je hebt verhuurd worden.” Lage kosten dus. Het zal SP-fractievoorzitter Pim Siegers van de gemeenteraad in Pekela aanspreken. Die liet weten dat het vertrek van Harry Kremer als directeur van Acantus een ‘mooi moment’ is om het salaris van de nieuwe Acantus-directeur naar beneden bij te stellen. Krul kan de SP-voorman gerust stellen. “Ik ga veel minder verdienen dan de huidige bestuurder”, laat hij weten. “De Raad van Commissarissen staat er heel maatschappelijk verantwoord in. Ze hebben aangegeven onder de norm te gaan zitten die wettelijk is vastgesteld. De discussie is ook begrijpelijk. De salarissen zijn in het verleden ook uit de bocht gevlogen. Ik durf nu wel te stellen dat alle corporaties vandaag de dag nette corporaties zijn, ook op dat gebied.”

De regio erbij betrekken, dat is een van de aspecten waarmee Krul aan de slag wil. Alleen, waar staat Acantus over een aantal jaren? “Dan hoop ik dat er een goed beleid op het gebied van krimp is ontwikkeld, er een goed contact met de huurders is en de betaalbaarheid van woningen is gewaarborgd. Wanneer we daar met elkaar in slagen ben ik tevreden”, besluit Krul zijn relaas.

Groningen Johan Krul