Vol overgave debatteren tijdens Kinderraad in Vlagtwedde

Kinderen leggen voorstel wethouder Potze naast zich neer

SELLINGEN – Na enkele jaren is de Kinderraad in de gemeente Vlagtwedde terug. Elf basisscholen hebben zich opgegeven om te debatteren, standpunten toe te lichten en anderen te overtuigen. De inzet: een beslissing te vellen over de 1500 euro die beschikbaar is voor een goed doel. De vraag is alleen: wat beslist de meerderheid, oftewel: welk goed doel mag het geld incasseren?
Daar mogen de 22 leerlingen van de basisscholen CBS De Zaaier, SWBS Pork, OBS De Clockeslach, OBS Op d’Esch, OBS De Plaggenborg, CBS De Hoeksteen, CBS Het Gebint, OBS Willem Lodewijck, RKBS Bonifatius, OBS De Klinker en OBS De Klimop tijdens de Kinderraad over beslissen. Het voorstel van wethouder Wietze Potze is om de 1500 euro te gunnen aan het Groninger Landschap. De vraag is of de leerlingen daarmee akkoord gaan. Een speciale les heeft ze voorbereid op het raadsdebat, een les die de kinderen duidelijk heeft gemaakt hoe het nou werkt in de gemeenteraad. Wat is een motie? Waartoe dient een amendement? Allemaal moeilijke woorden, waarbij de kinderen nu weten waar het voor bedoeld is. CDA-raadslid Marjan Heidekamp was bijvoorbeeld een van de voorlichters op de basisscholen. Ook zij is vandaag aanwezig om te zien hoe de raadsleden van overmorgen het doen. Partijgenoot Harm-Jan Kuper kijkt toe, D66-fractievoorzitter Gerard Sanders laat zich als de voorman van dé onderwijspartij bij uitstek ook niet onbetuigd en ook GroenLinks-fractievoorzitter Hendri Meendering is benieuwd naar de verrichtingen van de kinderen. Burgemeester Leontien Kompier leidt de vergadering en doet dat zoals gewoonlijk met verve. Er is maar één agendapunt zoals gezegd, en dat is het bedrag voor het goede doel. Waar moet dat naar toe? Daar weet Lilian Bos van De Klimop wel raad mee. Volgens haar moet het geld naar het Ronald MacDonald Fonds. “Ik vind dat ouders dichterbij hun zieke kinderen moeten kunnen zitten”, legt ze uit. Ondertussen wil Jochem Vink van CBS Het Gebint wel eens weten waarom de wethouder alleen het Groninger Landschap in zijn raadsvoorstel heeft omschreven. Wethouder Wietze Potze probeert dat de kinderen duidelijk te maken, maar zijn gloedvol betoog kan op weinig steun van de 22 leden van de Kinderraad rekenen.
Veel ideeën
Dan meldt Jochem Vink zich opnieuw. “Kan het geld ook naar meerdere stichtingen?” vraagt hij zich af. Dat kan. “Uiteindelijk kunt u als Kinderraad bepalen waar het naartoe gaat”, legt burgemeester Leontien Kompier in haar gebruikelijke rol van voorzitter uit. Dat is koren op de molen voor de kids, die nu inzien dat meerdere ideeën het wel eens kunnen gaan halen. Niamh Kruize van OBS De Clockeslach houdt een gloedvol betoog waarom Artzen zonder Grenzen zo geschikt is als goed doel. “Zij strijden tegen de ziekte ebola. Er wordt ook voor veel bekende doelen een collecte gehouden. Ik heb voor ebola nog geen collectebus gezien.” Ze krijgt bijval van Lisanne Alting en Erminia Zijlema van CBS De Zaaier, die Artsen zonder Grenzen eveneens aanprijzen bij de overige leerlingen. Maar dan is daar Wouter Zwiers, die ook nog een goed doel aanprijst. “Er leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank is een goed doel die ze daarmee kan helpen”, vertelt hij. Ook dat zet de kinderen tot nadenken, de keuze wordt nu wel erg groot. Maar dan is daar Jasper Dulfer van de OBS Willem Lodewijck. Hij pleit voor Kika, dat volgens hem het geld erg goed kan gebruiken. Zijn pleidooi krijgt bijval van vele partijen uit de raad. Zo spreekt Ben Stel van de Rooms Katholieke basisschool Bonifatius zijn steun uit, evenals OBS Op ‘d Esch. Nu wordt Erminia Zijlema op nieuwe gedachten gebracht, ook zij en haar kompaan van CBS De Zaaier vinden Kika een erg goed doel.
Praktisch
De vraag is: wat nu? En daar is dan ook nog Bernadet Bos van SWBS Pork die aangeeft dat Warchild ook een goed doel is, belangrijk voor kinderen in oorlogsgebieden. Het lijkt de keuze te worden tussen vier goede doelen, maar dan doet Wout Kuper van CBS De Hoeksteen een duit in het zakje. Hij vindt dat het Lilianefonds ook tot de lijst van goede doelen behoort. Ondertussen geeft Jochem Vink van CBS Het Gebint aan dat elke stichting misschien wel 300 euro kan krijgen, dan zijn ze er namelijk zo uit. Een praktische gedachte.
Dan is het tijd voor een schorsing, want een beetje overleg tussen de verschillende scholen kan geen kwaad. Juf Mirella Beukers legt aan haar leerlingen uit wat ze eventueel kunnen doen na de periode van schorsing. Ondertussen maakt Jochem Vink van de gelegenheid gebruik om eens te peilen hoe de andere leerlingen erover denken. Wie wil samen nadenken over het goede doel? Dat doet de slimme Vink bijzonder knap. Want alhoewel de periode na de schorsing niet veel lijkt op  te leveren, doet een tweede schorsing al wonderen. Er vormen zich groepjes die elkaar vinden. Wethouder Wietze Potze lijkt gehoor te vinden voor zijn oproep om vooral ook het Groninger Landschap niet te vergeten. CBS De Hoeksteen en RKBS Bonifatius willen dit doel vooral niet vergeten. Wat blijft er dan over? Nou, de eerste optie is de driehoek Warchild, Ronald MacDonald Fonds en Kika. De tweede variant is Voedselbank, Kika en Artsen Zonder Grenzen en de laatste keuzemogelijkheid is Kika en het Groninger Landschap. De eerste optie kan al op de steun rekenen van OBS Plaggenborg, OBS Op ‘d Esch, SWBS Pork, CBS Het Gebint en OBS De Klimop. De tweede keuzemogelijkheid krijgt steun van De Clockeslach, De Zaaier, De Vlinder en de Willem Lodewijkschool. De laatste optie wordt slechts ondersteund door De Hoeksteen en Bonifatius. Ondertussen probeert Jasper Dulfer nog een slimmigheidje uit. “Kan het bedrag eigenlijk niet verdubbeld worden?”vraagt hij zich af. Hij heeft de publieke tribune in elk geval op zijn hand, maar als portefeuillehouder financiën kan Leontien Kompier hem daar geen toezeggingen in doen. De bal ligt bij De Hoeksteen en Bonifatius. Wat gaan zij doen? Uiteindelijk besluiten ook zij om voor optie één te gaan, wat inhoudt dat Warchild, Ronald MacDonald Fonds en Kika ieder op 500 euro mogen rekenen. “Is dit voor herhaling vatbaar?” is de slotvraag van burgemeester Kompier. De leerlingen vinden van wel. Zij hebben een kostelijke middag gehad. En niet alleen zij, want ook het toegestroomde publiek heeft zich vermaakt. De Kinderraad in Vlagtwedde is het bezoeken meer dan waard!

Sellingen kinderraad 

Sellingen kinderraad-2 

Sellingen kinderraad-3 

Sellingen kinderraad-4 

Sellingen kinderraad-5 

Sellingen kinderraad-6 

Sellingen kinderraad-7