College Hoogezand keurt uitvoeringsplan BWRI goed

HOOGEZAND – Het college van de gemeente Hoogezand heeft vorige week het uitvoeringsplan vastgesteld om te komen tot een werkmaatschappij voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) per 1 januari 2015. Deze maatschappij gaat bestaan uit het huidige bedrijf voor Werk en Re-integratie (BWR) en de unit Werk en Inkomen van de gemeente. De werkmaatschappij vormt een onderdeel van de gemeente Hoogezand- Sappemeer. De BWRI werkt ook voor Slochteren, en voor Haren alleen het WSW-gedeelte. De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer stemde op 16 juni 2014 in met de oprichting van de BWRI. De huidige gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren houdt op te bestaan.

Een sterke bedrijfsvoering ontwikkelen van de nieuwe werkmaatschappij heeft in de aanloopfase een hoge prioriteit, omdat participatie in de toekomst nooit budgettair neutraal zal kunnen zijn.Ongeveer 80% van de SW-bedrijven in Nederland kent nu een exploitatietekort en het is de verwachting dat ook het BWRI niet kostenneutraal of winstgevend zal zijn. Een sluitende exploitatie is voor de gemeente niet het belangrijkste doel: het gaat in de eerste plaats om de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt adequate ondersteuning te kunnen bieden.

Per 1 januari 2015 gaat de participatiewet in. Met de invoering van de Participatiewet ontstaat er één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij zowel bijstandsgerechtigden, (voormalige) SW-werknemers als jonggehandicapten onder de zorg van gemeenten komen. Met de komst van deze groepen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente heeft het Rijk een forse financiële korting voor de gemeenten doorgevoerd.