GroenLinks en ReumActief maken bezwaar tegen afschaffing huishoudelijke hulp

STADSKANAAL – Ondanks het feit dat GroenLinks Stadskanaal geen zetel heeft in de raad heeft de partij samen met ReumActief een bezwaarschrift ingediend tegen de afschaffing van de Huishoudelijke Hulp 1. Volgens voorvrouw Teja van Geenen hebben de partijen dit gedaan als belangenbehartiger van de Knoalster burgers. Volgens de partijen is de maatregel van wethouder Johan Hamster te rigoureus.

“De afschaffing van de Huishoudelijke Hulp 1 houdt in dat ouderen bijvoorbeeld hun was moeten laten doen door particuliere instanties”, vertelt Van Geenen. “Dit wordt niet meer vanuit de WMO vergoed. De cliënten die nu gebruik maken van deze zorg hebben een brief gekregen dat het wordt afgeschaft. Daar is ook een folder bijgevoegd en die folder vertelt dat dit particulier 12,50 euro per wasbeurt kost. Incontinente ouderen zijn dus kapitalen kwijt zonder dat dit wordt vergoed.” Van Geenen is dan ook niet te spreken over het voorstel van wethouder Johan Hamster, die met de bezuinigingsmaatregel volgens de GroenLinks-voorvrouw veel stress veroorzaakt. “Een heleboel bewoners moet de situatie opnieuw laten beoordelen. Dat zorgt allereerst voor veel rompslomp, maar daarnaast ook voor veel stress. Mensen worden letterlijk ziek van een maatregel als deze.”

Volgens GroenLinks en ReumActief kan het anders. “In de gemeente Pekela wordt het geld niet bij de huishoudelijke hulp weggehaald om te bezuinigen, maar bezuinigt het op de infrastructuur. Daar laten ze het zien dat het ook op een andere manier kan.” GroenLinks en ReumActief hebben dus een bezwaarschrift ingediend. Niet alleen om als belangenbehartiger te fungeren, de partijen roepen de burgers vooral op bezwaar in te dienen tegen dit voorstel. Dat bezwaarschrift dient wel uiterlijk 7 november te zijn ingediend. Een voorbeeldbrief staat op de website van de politieke partij. “Mensen kunnen het beste een bezwaarschrift indienen”, meent Van Geenen. “Niet afwachten wat er voor je besloten wordt, maar op voorhand bezwaar maken.”

Ondanks het feit dat Van Geenen kritisch is op het voorstel van Hamster, heeft ze nog niet persoonlijk bij hem aan de bel getrokken. “Dat is inderdaad nog niet gebeurd.” Waarom dan wel een brief? “Nou, we moeten toch actie ondernemen. Het was kort dag, er moest iets gebeuren.”