Mogelijk nieuw zwembad in Menterwolde

MUNTENDAM – De zwembadendiscussie in de gemeente Menterwolde krijgt een nieuw hoofdstuk. De gemeenteraad in de Veenkoloniale gemeente discussieert al jarenlang over de toekomst van drie zwembaden in Meeden, Muntendam en Zuidbroek. Het collegevoorstel van Menterwolde Gewoon, SP en VVD leek een einde aan die discussie te maken, maar de raad besliste anders.

Dankzij een interventie van het CDA wordt de mogelijkheid van nieuwbouw onderzocht. Voorzitter Nico Altena van zwemvereniging De Pinquin pleitte voor een nieuw bad, dat volgens hem de eenmalige investering van drie miljoen euro met zich meebrengt. Hij vond gehoor bij de meerderheid van de raad, dat graag onderzocht wil zien of deze nieuwbouw inderdaad mogelijk is.

Daarmee krijgt de zwembadendiscussie een nieuwe wending, maar helemaal nieuw is het voorstel voor nieuwbouw niet. Al in een eerder stadium pleitte toenmalig CDA-wethouder Annelien de Winter voor nieuwbouw in Zuidbroek als oplossing. Daarmee zouden de burgers in Zuidbroek een ‘eigen’ bad krijgen en de gemeente zou niet meer afhankelijk zijn van het bad in het Van der Valk-complex.

Daarmee lijkt het collegevoorstel om alleen het D.G van de Noortbad open te houden van de baan. De raad wil namelijk de overige baden openhouden totdat het onderzoek naar eventuele nieuwbouw is afgerond. Kortom, het boek over zwemmen in Menterwolde is voorlopig nog niet gesloten. Donderdag 13 november neemt de raad in de begrotingsvergadering een besluit.