De zorgen zijn groot bij hulpbehoevend Stadskanaal

PvdA- coryfeeën ongelukkig met keuze raad

STADSKANAAL – Hoe nu verder? Dat zal het gros van de ruim 1300 cliënten die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp waarschijnlijk hebben gedacht. ChristenUnie-wethouder Johan Hamster wil de huidige cliënten die gebruik maken van huishoudelijke hulp 1 opnieuw indexeren. Geheel tegen de zin van de SP, die voorafgaand aan de raadsvergadering vorige week een lawaaidemonstratie hield. Het mocht niet baten, want Hamster overleefde het debat glansrijk.
Wie vooraf anders had verwacht kwam opnieuw bedrogen uit. Want D66-raadslid Klaas Pals noemde de coalitie in een eerder stadium al een ‘monsterverbond’ en die term lijkt opnieuw van toepassing te zijn. De vier partijen CDA, ChristenUnie, PvdA en GBS houden elkaar in evenwicht en daar komt niet bijster veel tussen. Want het idee van wethouder Johan Hamster om fors te korten op de huishoudelijke hulp. Van de ruim 1300 cliënten die nu gebruik maken van hh1, wordt er automatisch 35 procent doorgeschoven naar hh2. Pakweg 35 procent wordt in een zogenaamd keukentafel beoordeeld of ze in aanmerking komen voor hh2 en het overige deel kan de huishoudelijke hulp laten vervangen door een partij uit de markt. Kortom, die kosten komen dan voor eigen rekening. Voor de honderden cliënten breekt er dus een onzekere tijd aan. De opdracht van de collegepartijen was om die maatregel te verdedigen voor de raad. En dat was een moeizame exercitie. Op initiatief van het CDA werd er een nietszeggende motie ingediend door alle collegepartijen waarin stond dat de gemeente moet voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Een zogenoemde vangnetregeling zou het een en ander kunnen compenseren. Fractievoorzitter Goziena Brongers verdedigde deze motie met hand en tand, hoezeer Hamster deze interventie ook ontraadde. De bijdrage van ChristenUnie-raadslid Okko Dijkstra hield wat dat betreft ook niet over. Tel daarbij op dat PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra zich louter hulde in clichés en open deuren en de malaise is verklaard. Want ook de bijdrage van GemeenteBelangen Stadskanaal was niet om over naar huis te schrijven. Dat Dijkstra (CU) het moeilijk had om zijn bijdrage goed te verwoorden was achteraf ook niet zo verwonderlijk. De gepensioneerde docent uit Mussel wilde naar verluidt een andere scenario, een zachtere landing. Partijgenoot Hamster koos echter voor ‘optie twee’.
Ook twee voormalige kopstukken van de Partij van de Arbeid in Stadskanaal zetten hun vraagtekens bij het huidige raadsbesluit. Voormalig wethouder Jan Willem van de Kolk stuurde niet voor niets een veelzeggende tweet over het raadsbesluit en ook de eerste reactie van oud-fractievoorzitter Mark Kanter liegt er niet om. “Het verdwijnen van huishoudelijke hulp 1 voelt niet goed”, vertelt hij tegenover Groot Groningen. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het voorstel niet volledig heb doorgelezen, maar wat ik er wel over heb gelezen heeft me wel huiverig gemaakt. De huishoudelijke hulp heeft namelijk een bredere taak, een stukje signalering van problemen zit ook in die taak. Ik ben best wel geschrokken van dit besluit.”
Het bezuinigingsvoorstel bedraagt in totaal 2,5 miljoen euro. De PvdA lijkt zich in de huidige coalitie te moeten schikken in haar rol als derde partner. “Er zijn opnieuw enkele rode veren van de partij afgevallen en daar maak ik me ernstige zorgen over”, aldus Kanter. “De vorige periode hebben we ook maatregelen moeten nemen die zorgden voor afbraak. Dat was ook heel vervelend, maar ik had het idee dat het dieptepunt was bereikt. Dit is een pure bezuinigingsmaatregel, niet mijn besluit als je het mij vraagt.”

Stadskanaal Protest SP 

Stadskanaal Protest SP-2 

Stadskanaal Protest SP-3 

Stadskanaal Protest SP-4