Voorgenomen fusie OPRON en OPOS gaat niet door

Voordelen samengaan wegen niet op tegen nadelen

VEENDAM – De voorgenomen fusie van de scholengroepen OPRON (Veendam, Stadskanaal, Menterwolde) en OPOS (Slochteren) is voorlopig van de baan. Dat maakten Joep de Vreede en Arno Velboom, de voorzitters van de Raad van Toezicht van de instellingen, vorige week bekend. Volgens de onderwijsbestuurders wegen de voordelen van een fusie niet op tegen de nadelen. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen die het proces van een fusie in de weg zouden kunnen staan.
Het traject werd twee jaar geleden ingezet en zou moeten leiden tot een samengaan van beide scholengroepen. Zou, want een fusie-effectrapportage gooide roet in het eten. “De voordelen zijn te klein om voldoende draagvlak te creëren voor een fusiebesluit”, aldus Joep de Vreede, voorzitter van de Raad van Toezicht van scholengroep OPRON. “Daarnaast zijn er ontwikkelingen, zowel intern als extern, die voorrang hebben.” Een van deze ontwikkelingen is de gemeentelijke herindeling. Om een juist besluit te maken en dat in het oog te houden willen de partijen voor een eventuele fusie of samenwerking geduld betrachten.De aanleiding om het fusietraject te starten staan onverhoopt overeind, zo weten beide bestuurders. Allereerst is er in het gebied van beide scholengroepen nog altijd sprake van krimp, al heeft OPOS daar in mindere mate mee te maken. Dat komt ook door de komst van Meerstad. “Maar we hebben de afgelopen jaren toch twee scholen moeten sluiten”, benadrukt Arno Veldboom. Daarnaast hebben beide scholengroepen nog altijd te maken met de toenemende vraag naar verhoging van de onderwijskwaliteit. “Maar wanneer we het fusietraject zouden inzetten, vraagt dat heel veel van de organisatie”, aldus De Vreede. “Dat werkt door op alle gebieden in de organisatie. Het brengt zekere schaalvoordelen met zich mee. Alleen, de voordelen kwamen niet zo evident in het onderzoek naar voren als we gehoopt hadden. De vraag is dan of je ten koste van alles dit in gang moet zetten. Wij vonden van niet, ook omdat je de aandacht nu kunt richten op het onderwijs zelf.”
De scholengroepen sluiten een fusie in de toekomst niet uit, maar willen eerst de situatie goed inventariseren. Daarbij wordt er ook gekeken naar een samenwerking met andere scholengroepen.

Veendam bestuurders onderwijs 

Veendam bestuurders onderwijs-2 

Veendam bestuurders onderwijs-3