Wel of geen arbeidsverdringing in Stadskanaal?

FNV spreekt ferme taal, wethouder schetst ander beeld

STADSKANAAL – Jurrie Siepel van FNV Lokaal Zuidoost-Groningen is helder: de gemeente Stadskanaal kiest voor verdringing van bestaande werkgelegenheid. Wethouder Francis Boen (PvdA) ziet dat toch iets anders. Het debat over de Participatiewet, waar werken met behoud van uitkering een uitgangspunt is, wordt maandag 17 november gehouden. Siepel wil dat Stadskanaal daar voorwaarden aan stelt, Boen stelt dat bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt juist een grotere kans hebben om terug te keren als werknemer met een betaalde baan.

Om haar argument tegenover de partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal te benadrukken zal de vakbond op maandag 17 november gebruik maken van het inspreekrecht en haar boodschap omtrent werken met behoud van uitkering te verkondigen. Moraal van het verhaal: werken met behoud van uitkering kan, mits de bijstandsgerechtigde niet gedwongen wordt en vrijwillig aan de slag gaat binnen een vrijwilligersorganisatie of een kerk. Al het overige wordt door de vakbond gezien als pure verdringing. “Mensen kunnen namelijk niet verplicht worden tot het verrichten van een tegenprestatie voor het verkrijgen van een uitkering”, is Jurrie Siepel van mening. “Het werken zonder loon moet van tafel, er zijn ontzettend veel klachten uitgebracht bij de gemeente Stadskanaal.
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat het gaat om verdringing van betaalde banen. Ruim zestig procent wat in de gemeente Stadskanaal op de lijst staat wat door bijstandsgerechtigden kan worden uitgevoerd zien wij als pure verdringing. Denk hierbij aan bibliotheekwerk, het schoonmaken van verkeersborden. Voorheen werd dit gedaan door mensen die bij een sociaal werkvoorzieningsschap werkten of gewoon in loondienst waren. Nu wordt dat verricht door herintreders met een bijstandsuitkering.” Een tegenprestatie is volgens Siepel wel mogelijk, mits de bijstandsgerechtigde niet verplicht wordt en vrijwillig kan kiezen om zich maatschappelijk nuttig te maken. “Geen groenvoorziening, geen productiewerk bij Wedeka, maar maatschappelijke instellingen als Humanitas of vrijwilligerswerk bij een kerk of sportvereniging”, is Siepel stellig. “Die tegenprestatie dient op vrijwillige basis te gebeuren.”
Sanctiebeleid
Dat ziet wethouder Francis Boen (PvdA) duidelijk anders. Volgens hem is het werken met behoud van uitkering een eventuele opmaat naar een betaalde baan. Dat gebeurt onder andere binnen de muren van de Training- en Diagnosecentra (TDC) die Oost Groningen heeft. “Om een bijstandsgerechtigde naar werk te begeleiden kan het zijn dat het een en ander nodig is om dat te realiseren”, stelt hij. “Dat kan door middel van scholing, maar ook door andere aspecten. Bijvoorbeeld wanneer iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer moet wennen aan een arbeidsritme.” Volgens Boen is er inderdaad sprake van uitstroom richting de arbeidsmarkt. “Over de doorstroom van bijstandsgerechtigden vanuit het TDC zijn we niet ontevreden. Kijk, we weten allemaal dat de situatie in de regio qua werkgelegenheid niet fantastisch is.” FNV Lokaal afdeling Zuidoost-Groningen ageert echter tegen het sanctiebeleid van de gemeente Stadskanaal. Wanneer bijstandsgerechtigden niet aan de verwachtingen voldoen die de gemeente stelt, worden er sancties uitgedeeld. Volgens Siepel teveel. “Stadskanaal staat qua het uitdelen van sancties en het korten op bijstandsuitkeringen op de nummer twee in onze provincie”, vindt de vakbondsman. “Alleen Haren treedt nog strenger op. Volgens ons kan dat anders.” Boen erkent dat Stadskanaal de nummer twee is van de provincie Groningen. “Als gemeente geven we duidelijk aan wat er van de cliënt wordt verwacht. Van tevoren wordt ze dat door de inkomensconsulenten van het TDC uitgelegd. Wij hebben het standpunt dat we dat moeten handhaven. Er wordt bij de eerste overtreding niet direct een sanctie uitgedeeld, wel wordt er bij herhaaldelijk negeren van de afspraken gevolg gegeven aan de handhaving.”
Op maandag 17 december mag de gemeenteraad van Stadskanaal zich uitspreken over de Participatienota, waar het werken met behoud van uitkering onderdeel van uitmaakt.

Jurre Siepel