VrijMandaat maakt zich op voor verkiezingen

VEELE – De politieke beweging VrijMandaat, vandaag de dag met één zetel gezeten in Provinciale Staten, is voornemens mee te doen aan de Statenverkiezingen in 2015. Onder leiding van huidig Statenlid Johannes Veerenhuis – Lens wil de partij zich laten horen. Speerpunten? Het verduurzamen van Groningen bijvoorbeeld, of de oversteek tussen Delfzijl en Emden (Duitsland).
De eerste drie kandidaten op de lijst zijn bekend. Allereerst Johannes Veerenhuis – Lens als lijsttrekker, gevolgd door Jacob Bolhuis en Wiebe Snelting. Bolhuis is voormalig raadslid voor de Stadspartij in de gemeente Groningen en Snelting was betrokken bij de laatste verkiezingscampagne voor de partij Student en Stad in Groningen. Kortom, mannen die de politieke klappen van de zweep kennen. Lijstduwer is kunstenares Johanna Veerenhuis, de vrouw van lijsttrekker Veerenhuis. Met zijn eenmansfractie VrijMandaat zit de inwoner van Veele al vier jaar in Provinciale Staten in Groningen, nadat hij zich afscheidde van de Partij voor het Noorden wegens een verschil van inzicht. Nadat Veerenhuis al een jaar zitting had in PS, besloot hij om door te gaan. “In 2012 besloot ik om door te gaan met VrijMandaat”, vertelt hij. “Ik kreeg de tekst van Jacques Wallage onder ogen die hij had uitgesproken bij het afscheid van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Hij vertelde in zijn speech dat de representatieve democratie het bijzonder moeilijk heeft.” Juist dat aspect gaf voor Veerenhuis de doorslag en de politicus wil zich dan ook sterk maken voor een nieuwe manier van democratische besluitvorming. “De gevestigde politieke partijen zijn niet in staat om op lokaal en regionaal niveau de verbinding te leggen met de burger. Daarentegen is het van belang om de stem van plaatselijk politieke partijen ook te laten horen in Provinciale Staten. Dat platform willen wij als VrijMandaat bieden.”
Belangstellenden voor de kieslijst van VrijMandaat mogen zich dan ook bij het huidige Statenlid melden. Een persoonlijke campagne van mensen op de lijst is dan ook mogelijk. “Het is vooral van belang dat ze de kernwaarden van ons verkiezingsprogramma onderschrijven en steunen én ze moeten van onbesproken gedrag zijn. Voor de rest staat het de kandidaten vrij om campagne te voeren voor zichzelf, zolang ze zich maar schikken in hun rol als ze niet verkozen worden voor Provinciale Staten.”
Dat verkiezingsprogramma bestaat uit het aspect om de provincie Groningen te verduurzamen. Het standpunt van Veerenhuis en consorten: het gas raakt op over tien jaar, maar wat gaat er met de provincie gebeuren? Wat is het perspectief? Daar moet verduurzaming van het gaswinningsdeel een pasklaar antwoord op geven. Verder wordt de herindeling opnieuw onder de loep genomen en VrijMandaat pleit voor een betere verbinding tussen Delfzijl en het Duitse Emden. “Als je nu bij Delfzijl op de dijk staat zie je Emden liggen. Alleen, wanneer je er wilt komen doe je er met de auto anderhalf uur over. Dat moet anders kunnen. Wij zien voordelen in het plan van Aaldrik Menkema uit Tjuchem voor een regelbare dam. Daar wordt de modderige Eems ook weer schoon van.”Johannes Veerenhuis