Wethouder knokt voor goede zorg in Bellingwedde

Lea van der Tuin stelt inwoners gerust

 

WEDDE – Wethouder Lea van der Tuin (CDA) snapt de onrust bij raadsleden, burgers en cliënten van zorgaanbieders. De bestuurder wil echter benadrukken dat inwoners erop kunnen rekenen dat zij vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Bellingwedde zet in op kleinschalige zorg, dichtbij huis, zodat ook de krimp wordt tegengegaan.
De ‘participatieladder’, dat is het model wat Bellingwedde goede zorg voor cliënten moet gaan brengen. Wat is het probleem? Wat kunnen cliënten zelf en wie in zijn of haar omgeving kan helpen? Daarnaast wil Bellingwedde een servicedienst opzetten. Wassen, strijken, vervoer en huishouding kan zoveel mogelijk worden uitgevoerd door re-integranten van het Training- en Diagnosecentrum Westerwolde. Het budget? Ruim 2,1 miljoen euro en volgens wethouder Lea van der Tuin kunnen zorgaanbieders het doen voor dit budget. De kleinschaligheid levert dus automatisch een bezuiniging op, zo is de voorspelling. Pas als zelfredzaamheid niet lukt, levert Bellingwedde maatwerk.  “We laten cliënten niet tussen wal en schip vallen”, verzekert wethouder Lea van der Tuin.
Maar waarom is de aanbesteding dan nog niet rond? Dat komt door een zogenoemde hiaat in de procedure. Het oorspronkelijke plan bevatte het aspect dat drie hoofdzorgaanbieders Oosterlengte, MEE en Het Oude Ambt samen met een aantal onderaannemers de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 1 januari 2015 zouden gaan uitvoeren. De coöperatie Zorg Dichtbij tekende echter bezwaar aan tegen de onduidelijke criteria in de aanbestedingsprocedure en de beoordeling van de criteria. Van der Tuin en het ambtenarenapparaat van Bellingwedde zijn momenteel dus bezig met een enorme krachttoer om het schip alsnog vlot te trekken. “Wij zorgen ervoor dat de ondersteuning en hulp gewoon doorgaan”, aldus de CDA-wethouder. “De nieuwe aanbesteding is prima opgestart, we gaan ervoor zorgen dat het lukt.”
De komende week verwacht de wethouder meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Afgelopen vrijdag was er een openbare ronde voor alle zorgaanbieders die al dan niet opnieuw willen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure.