Fractievoorzitter Evert Idema is realistisch

DWG_DWGS-p11.pdf - Adobe Acrobat Pro

SP steeds meer de luis in de pels in Stadskanaal

STADSKANAAL – Wanneer je in korte tijd snel groeit, kan het zijn dat er groeistuipen optreden. Die kwalificatie is op de SP in Stadskanaal enigszins van toepassing. Want wanneer je als kleine afdeling ineens van één naar vijf zetels gaat in de raad, heb je te maken met aanpassingsproblemen. Fractievoorzitter Evert Idema is zich daarvan bewust, maar is tegelijkertijd ook trots op de stappen die zijn afdeling maakt.

“We zijn een lerende partij”, begint hij zijn betoog. “Het is ook niet niks wat er is gebeurd. De afgelopen vier jaar zat Paul Hekking het grootste gedeelte in de raad en heb voor de verkiezingen nog een aantal maanden in de raad gezeten. Dan komt er als eenmansfractie veel op je af. De verkiezingen zijn voor ons heel goed verlopen en de afgelopen maanden hebben we de groei van de partij in Stadskanaal weten door te zetten. Alleen, we hebben ons in de eerste maanden misschien wel te weinig laten horen.” Idema doelt op een artikel van 4 september in Groot Groningen. De kop: ‘Raad in Stadskanaal schreeuwt om meer rood vuur’. “Weet je, we hebben ons als partij veel van die kritiek aangetrokken. Vooral afdelingsvoorzitter Krista Noor en ik hebben richting de rest aangegeven dat we met dit verhaal ons voordeel moesten doen. We waren ook te stil in de eerste maanden, Stadskanaal mocht inderdaad meer van ons verwachten. Daarop besloten we ons als oppositiepartij van ons te laten horen.” En eerlijk is eerlijk, dat is de SP in Stadskanaal ook gelukt. “De actie die we organiseerden voor de raadsvergadering om de huishoudelijke hulp te behouden is erg geslaagd”, weet Idema. “Een vrouw van Buurtzorg benaderde ons vooraf met de vraag of we wilden helpen met een handtekeningenactie. We hebben wel 8500 handtekeningen kunnen overhandigen en die avond waren er misschien wel 500 ongeruste mensen op de been. Dat is jaren niet gebeurd in Stadskanaal!”

Sociale gezicht

De partij kijkt ook naar haar eigen rol, wil zich ontwikkelen en uitgroeien tot een volwaardige gesprekspartner “Er is al veel veranderd in korte tijd”, vindt Idema. “We hielden soms geen rekening met andere partijen, bijvoorbeeld met het voorbereiden van moties. Dan dienden we die als ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. We willen andere partijen in de toekomst meer gaan informeren. Maar we groeien ook op dit moment. Onze motie om topinkomens in de publieke sector tegen te gaan werd gesteund door de PvdA en kreeg bijna een meerderheid. Vooraf zegde GemeenteBelangen ook toe dat ze deze motie wilden steunen. In een overleg waar ik bij zat probeerde wethouder Francis Boen zijn fractievoorzitter Egbert Hofstra (PvdA, red) om te praten om niet mee te stemmen. Egbert hield gelukkig zijn rug recht. Ik weet zeker dat Peter Gelling zijn fractievoorzitter Ard Ploeger (GemeenteBelangen Stadskanaal) wel heeft omgepraat. Ze wilden de coalitie niet laten vallen zei Ploeger tegen mij. Maar we gaan wel op deze manier verder, we brengen partijen aan het twijfelen en de PvdA zal haar sociale gezicht moeten laten zien.”

Kortom, de SP groeit als luis in de pels van het zittende college. D66-voorman Klaas Pals sprak in een eerder stadium al van een ‘monsterverbond’ en ‘akkoorden als in beton gegoten’. Met andere woorden, tot dusver was er weinig ruimte voor de oppositie om de coalitie te laten buigen. Met een grotere SP zijn er veranderde verhoudingen. De coalitiepartijen hebben weliswaar nog altijd 16 van de 23 raadszetels, in sommige dossiers kan de SP de doorslag geven. De winkeltijdenwet bijvoorbeeld, het dossier wat in januari 2015 naar verwachting op de agenda staat. “Het is dan negen tegen negen en onze vijf zetels zullen uitmaken welk idee een meerderheid krijgt. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie willen in principe geen koopzondag in Stadskanaal, de andere partijen wel. Wij zijn tegen een grootschalige opening, dat gaat ten koste van de kleine winkeliers. De andere partijen zullen dan wel naar ons moeten luisteren, anders gaat het feest gewoon niet door.”

DWG_DWGS-p11.pdf - Adobe Acrobat Pro