Herinrichting Hoofdstraat Ter Apel bijna voltooid!

TER APEL - Herinrichting Hoofdstraat

TER APEL – De herinrichting van de Hoofdstraat in Ter Apel schiet aardig op. Inwoner Johan de Boer hield vorige week de werkzaamheden nauwlettend in de gaten en legde de vooruitgang vast op de gevoelige plaat. De plannen voor de Hoofdstraat in de plaats zijn dan ook in nauw overleg met de middenstand en de bewoners tot stand gekomen. Tussen de Stationsstraat en de Marktstraat is het asfalt vervangen door klinkers en het trottoir werd verbreed. Parkeren blijft mogelijk, op de hoek met de Stationsstraat is een parkeerterrein aangelegd. In het kanaal is een wandelsteiger aangelegd die verwijst naar het vroegere jaagpad. Vaarrecreanten kunnen hier aanleggen. De ontwikkeling van de lintbebouwing met haar karakteristieke bomenrij wordt als cultuurdrager behouden en versterkt. TER APEL - Herinrichting Hoofdstraat