Bellingwedde klaar voor nieuwe zorgtaken – week 51 2014

WEDDE – Vandaag (dinsdag 16 december) ondertekenen ruim 25 zorgaanbieders een contract met de gemeente Bellingwedde. Deze aanbieders gaan de komende jaren onder meer de huishoudelijke hulp, begeleiding en ondersteuning verlenen aan inwoners van Bellingwedde. Met de ondertekening is het inkoopproces voor de nieuwe zorgtaken afgerond en zijn cliënten in Bellingwedde de komende jaren verzekerd van ondersteuning op maat.
Vanaf 1 januari gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Afgelopen mei is Bellingwedde gestart met het inkoopproces voor de nieuwe zorgtaken. Om de zorg en ondersteuning aan cliënten op maat aan te kunnen bieden, sluit Bellingwedde contracten met een breed scala aan zorgaanbieders.
De contracten die aanstaande dinsdag worden ondertekend gaan in per 1 januari 2015. Voor de bestaande cliënten wordt de zorg en ondersteuning tot 1 april 2015 ongewijzigd voortgezet door de huidige zorgaanbieders. Hiervoor is eerder een aparte transitieovereenkomst met de huidige aanbieders afgesloten.
Burgemeester en wethouders van Bellingwedde zijn blij met het contracteren van de zorgpartijen. Door de inzet op lokale uitvoering kan de zorg in 2015 veelal door lokale zorgaanbieders worden uitgevoerd, vanuit de dorpskernen Bellingwolde, Blijham en Wedde. Deze dorpsgerichte aanpak vormt tevens de leidraad voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp en de participatiewet en sluit naadloos aan bij de waarden van Cittaslow: kleinschaligheid, in verbinding met inwoners en menselijke maat.