Boomgaard op plek gesloopte school in Mussel

MUSSEL – Op de plek waar jarenlang de Gereformeerde Streekschool De Basis stond, verrijzen binnenkort verschillende fruitbomen. Het idee komt van één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang Mussel. In januari start de aanleg van het ‘smulbossie’.
“Het is een wild idee van één van de bestuursleden”, vertelt voorzitter Henk Arnoldus van Plaatselijk Belang Mussel. Het gaat om het stuk grond aan de Lindenlaan in het dorp, de plek waar vroeger basisschool De Basis stond. Deze school sloot in juli 2012 haar deuren, waarop wethouder Johan Hamster een jaar later de opdracht gaf om het pand te slopen, aangezien gesprekken met potentiële huurders van het pand op niets uitliepen. Het idee van het ‘smulbossie’, zoals het plan in de volksmond wordt genoemd, wordt vanaf januari 2015 gerealiseerd. “Op het stuk grond wat niet van de kerk is komen fruitbomen te staan. Oude Groninger rassen. Je moet denken aan appelbomen, pruimenbomen en bessenstruiken”, vervolgt Arnoldus. “Dit stuk grond is van de gemeente en dat krijgen wij in bruikleen.”
Arnoldus heeft voor dit project net de toezegging van de Rabobank binnen voor een subsidiebedrag. Wanneer het ‘smulbossie’ exact wordt aangelegd is nog even afwachten. “Een van de ideeën is om het bos aan te leggen tijdens NL Doet, maar dat idee heeft nog geen definitief gestalte gekregen. Of de Musselkers nog kunnen meedenken? Jazeker, ideeën zijn altijd welkom!” geeft Arnoldus tot slot te kennen.

Mussel plek smulbossie