CDA Menterwolde pleit voor meer toekomstvisie in Dagelijks Bestuur Wedeka

Fractievoorzitter Harry Wind denkt na over SW-bedrijf

MUNTENDAM – “Het wordt een failliet Wedeka als we er niet in slagen om het bedrijf op tijd om te bouwen”. Dat is de stellige overtuiging van Harry Wind, fractievoorzitter van CDA Menterwolde. Volgens de inwoner van Muntendam zal er een omslag in denken moeten plaatsvinden bij de leden van het Dagelijks Bestuur, zal er een visie voor de lange termijn moeten worden ontwikkeld. Verder moet er in de kosten worden gesneden.

De huidige situatie baart de CDA-fractievoorzitter in Menterwolde namelijk zorgen. Volgens Wind heeft het Dagelijks Bestuur niet op tijd de juiste lijn uitgezet. “Men wist in 2012 al welke kant het opging”, vindt hij.
“Daar is onvoldoende op gestuurd. We zullen met elkaar moeten gaan nadenken over de toekomst. Je wilt namelijk Wedeka in een bedrijfsmatige vorm willen besturen. Alleen, wanneer Wedeka in de toekomst een veredelde dagbesteding wordt is er een probleem. Want als we dus zorgen dat het kennisniveau naar beneden gaat hou je de huidige kwaliteit niet vol en wordt het terugverdieneffect nog duurder. De medewerkers die straks uitstromen staan veelal garant voor een bepaalde kwaliteit. In de nieuwe situatie verandert dat, ik vind dat zorgwekkend.”
Wind pleit voor omvormen van het SW-bedrijf. “Directeur Johan Mug had twee jaar geleden graag de opdracht gekregen om Wedeka om te vormen. Alleen heeft de politiek het vanaf dat moment teveel op zijn beloop gelaten. In 2012 was er nog een reserve van zes miljoen euro. Toen hadden we met elkaar de opdracht moeten geven om Wedeka om te bouwen.” Volgens Wind is het Dagelijks Bestuur te politiek gevormd. “Het is niet bedrijfsmatig gevormd”, begint hij. “Wil je politiek blijven sturen, moet je vooral zo doorgaan. Maar dan zul je ook de financiële consequenties moeten dragen. Wedeka wordt dan een dure kostganger. Het bestuur is gratis, maar dat werkt ook navenant op het moment.
Bovendien werkt Wedeka met twee CAO’s, één voor de WSW en één voor de ambtenaren. Alleen op de WSW wordt bezuinigd. Ik zet daar mijn vraagtekens bij.”
Kostprijs
De Muntendammer maakt sinds de nieuwe collegeperiode deel uit van het Algemeen Bestuur, het orgaan waar het Dagelijks Bestuur verantwoording aan af dient te leggen. “Tijdens een vergadering van het AB hoor ik Baukje Galama zeggen dat er wat moet gebeuren aan de CAO van de WSW. Dan vraag me af wat dat moet zijn, deze mensen hebben een kostprijs van 29.000 euro op jaarbasis. Die kostprijs moet inderdaad naar beneden. De kostprijs van de ambtenaren is namelijk veel te hoog met 70.000 euro gemiddeld. Er werken inderdaad 100 ambtenaren op 2100 medewerkers. Dat is gemiddeld weinig, maar daar kan op bezuinigd worden. Hoe? Ik heb daar wel ideeën over, we moeten daar met elkaar over nadenken vind ik.” De opdracht om Wedeka om te bouwen ligt er volgens Wind nog steeds. “Het wordt een failliet Wedeka als we er niet in slagen om Wedeka om te bouwen. Het Dagelijks Bestuur dient een toekomstvisie te ontwikkelen en die neer te leggen bij het Algemeen Bestuur. Die visie mis ik momenteel. Wat mij betreft moeten we dáár met elkaar mee aan de slag. Op deze voet doorgaan is geen optie, dan moeten we als deelnemende gemeenten grote bedragen bijdragen. Voor een kleine gemeente als Menterwolde is dat amper op te brengen.”

www.jolandabultena.com