Wmo-cliënten Bellingwedde tevreden over dienstverlening

WEDDE – Uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder Wmo-cliënten in de gemeente Bellingwedde blijkt dat 81 % van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de geboden dienstverlening in het afgelopen jaar. Met name het gesprek met de cliëntadviseur van de gemeente scoort hoog. In totaal hebben 64 cliënten deelgenomen aan de telefonische enquête.
In het onderzoek is getoetst in hoeverre cliënten bekend zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is gevraagd naar de tevredenheid ten aanzien van de geboden dienstverlening in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2014. Zo zijn vragen gesteld over de aanvraagprocedure, het gesprek met de cliëntadviseurs en de communicatie over de Wmo. In totaal ervaart 81% van de deelnemende cliënten de gespreken met cliëntadviseurs van de gemeente als zeer prettig, 82% was tevreden tot zeer tevreden over de uitkomst van het gesprek. Van de 19 cliënten die een afwijzing op hun aanvraag hebben gekregen, vindt 90% de communicatie hierover duidelijk.
Wethouder Lea van der Tuin: “We zijn erg blij met de goede uitkomsten. Gezien de vele veranderingen die op onze inwoners afkomen, is de informatie uit het onderzoek zeer waardevol. Hiermee kunnen we onze dienstverlening aan Wmo-cliënten verder verbeteren.”
De gemeente Bellingwedde is verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wmo te houden. Een extern onderzoeksbureau heeft afgelopen oktober 121 cliënten benaderd om mee te werken. Hiervan hebben 64 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een respons van bijna 53%. Het rapport wordt volgende week gepresenteerd aan de Wmo-raad en is te downloaden via www.bellingwedde.nl.