Ouders OBS Rhederbrug nog een maand tussen hoop en vrees

Raad Bellingwedde schuift besluit nog even voor zich uit

WEDDE – Het besluit om de voorgenomen fusie van OBS Rhederbrug en OBS Westerschool als raad van Bellingwedde te steunen is nog niet definitief. Verschillende partijen werden op het verkeerde been gezet door het gloedvolle betoog van inspreekster Stieneke Zaaiman. De ouder van OBS Rhederbrug liet weten dat er belangrijke stappen ontbreken in het proces. Dat was voor de raad van Bellingwedde reden om het agendapunt op te schuiven naar januari.

De overkoepelende onderwijsorganisatie zou volgens Stieneke Zaaiman namelijk met een fusie- effectrapportage over de brug moeten komen, terwijl de ouder van OBS Rhederbrug liet weten dat de huisvesting in de Westerschool ook een probleem zou kunnen vormen.
Verschillende partijen, waaronder de Partij van de Arbeid en de SP, lieten weten dat het daarom beter zou zijn om het raadsvoorstel op te schuiven naar januari 2015. “We hadden de indruk dat de procedures zijn doorlopen”, aldus fractievoorzitter Stienus Melis (PvdA). “Maar ze vertonen een aantal barstjes, nu blijkt dat een aantal rapporten niet aanwezig zijn.” Met name het ontbreken van een fusie- effectrapportage baarde hem zorgen.
“Er moeten zwaarwegende motieven te zijn om te besluiten tot een fusie over te gaan en dat moet uit dit rapport blijken.” Ook Mary Neef (SP) zette haar vraagtekens bij de procedure. “De SP is niet tegen een fusie van scholen, maar hier liggen niet de juiste feiten op tafel.”
Weinig hoop
De raad van Bellingwedde wees dus met de beschuldigende vinger naar de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Deze overkoepelende onderwijsinstantie zou dus met een fusie- effectrapportage op de proppen moeten komen om haar voorgenomen besluit te motiveren.
Tot die tijd mogen de ouders van de twintig leerlingen die de school nog rijk is nog even hoop hebben, maar Melis wilde deze ouders geen valse hoop geven. Ook de bijdrage van wethouder Van der Tuin was weinig hoopgevend voor Stieneke Zaaiman en de overige ouders. “Het aantal leerlingen gaat naar beneden. Het traject van de Rhederbrug is door SOOOG ongeveer vier jaar geleden opgestart en er is drie tot vier keer met ouders over gesproken. Ondanks toezeggingen van een van mijn voorgangers is het niet realistisch om OBS Rhederbrug open te houden”, aldus Van der Tuin. “Het leerlingenaantal is gedaald tot onder de norm (minimale aantal leerlingen is 22, red) en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Is het voor de leiding van de school nog wel verantwoord lesgeven?” De partijen in de raad benadrukten dat zorgvuldigheid in het proces belangrijk is, vandaar dat er besloten is om dit agendapunt op 22 januari 2015 opnieuw op de agenda te zetten. Dit gebeurt tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering. Dat er weinig perspectief is, beseften de aanwezige ouders zich ook. Maar ook zij wezen naar SOOOG, dat volgens hen willens en wetens had gestuurd op het dalen van het aantal leerlingen op OBS Rhederbrug. Dit om de fusie met OBS Westerschool, de school die vijf kilometer verderop is gevestigd, erdoor te drukken.

Wedde Stieneke Zouwman