“Heb het gezellig, maar zorg dat het niet ontspoort”

image

Burgemeester Galama hoopt op vreedzame jaarwisseling

STADSKANAAL – Het beleid wat de gemeente Stadskanaal heeft ingezet om incidenten tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk uit te bannen werpt zijn vruchten af. Daar waar de Zuidoost Groninger gemeente in het verleden een kostenpost van ruim 70.000 euro moest afboeken door incidenten met Oud & Nieuw, is dit sterk gereduceerd tot 20.000 euro. Burgemeester Galama is dan ook niet ontevreden, maar blijft waakzaam. Ze hoopt dat inwoners van ‘haar’ gemeente Stadskanaal ook deze overgang vooral gezellig willen maken.

Een gezellige, rustige jaarwisseling met zo weinig mogelijk incidenten, daar is het Galama om te doen. Om dat te bewerkstelligen heeft de burgemeester van de gemeente Stadskanaal enkele jaren geleden een lijn uitgezet die haar vruchten afwerpt. Want de gemeente staat in nauwe verbinding met dorpsverenigingen, wijkraden, woningcorporatie Lefier en de politie. Dit alles om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. “We maken nu vijf jaar lang gebruik van hetzelfde draaiboek om eventuele problemen rondom de jaarwisseling aan te pakken”, legt ze uit. “We werken heel goed samen met deze partijen en dat zorgt ervoor dat er op elkaar wordt toegezien, zonder dat het uit de hand loopt. Ik noem het altijd het ‘treintje’. Wanneer er een melding komt die de openbare orde en veiligheid dusdanig verstoort, gaan de politie en de brandweer er direct achteraan, afhankelijk van het incident. Wanneer sommige burgers tijdens de jaarwisseling een brandje op straat hebben gesticht en dit lijkt echt gevaarlijk te worden, dan duiken deze instanties er direct op. Het ‘treintje’ werkt dan ook nog eens zo dat de gemeente de rotzooi direct opruimt, zodat er geen nieuwe aanleiding is voor andere burgers om het vuur opnieuw aan te steken.”

De landelijke discussie die er momenteel speelt is het afsteken van vuurwerk. Mogen burgers dit nog zelf doen of moet dit onder de regie van de gemeente komen? Voor Galama is het helder. Bij het vieren van de jaarwisseling hoort in haar beleving vuurwerk wat kan worden afgestoken door de burger. “De discussie die landelijk al in grotere plaatsen als Hilversum speelt is hier minder van toepassing”, vindt ze. “Wij zijn een plattelandsgemeente waar bij het niet anders moet gaan, het gaat hier de laatste jaren juist goed. Er zijn weinig slachtoffers door het afsteken van vuurwerk. Als we kijken wat overlast veroorzaakt is dat vooral een bult rotzooi wat is aangestoken en de verhoogde mate waarin mensen alcohol gebruiken. Hier en daar leidt dat soms tot vechtpartijtjes.”

Juist door die goede samenwerking met betrokken instanties is de overlast de laatste jaren gereduceerd. Galama wil dat graag zo houden en roept burgers in de gemeente Stadskanaal op om Oud & Nieuw leuk te houden. “Ik zou willen zeggen: heb het gezellig, maar zorg dat het niet ontspoort. Er zijn een aantal punten waar de burgers op moeten letten. De regelgeving rondom het afsteken van vuurwerk is veranderd. Er mag nu op Oudjaarsdag vanaf zes uur ’s avonds vuurwerk worden afgestoken en dat kan tot twee uur ’s nachts. Onze BOA’s en politie zullen burgers waarschuwen wanneer ze buiten deze tijden alsnog vuurwerk afsteken én gezien worden.”

Verder heeft Stadskanaal goede afspraken met de lokale horecabedrijven om jongeren onder de achttien niet te laten drinken. Dat is geheel in de lijn van de nieuwe alcoholwet, die 1 januari van dit jaar al van kracht is geworden. “Jongeren onder de achttien jaar kunnen geen alcohol kopen in de verschillende horecagelegenheden en we willen ze ook wijzen op het feit dat ze vanaf achttien jaar alcohol mogen drinken. Die handhaving verloopt in Stadskanaal ook goed, mede dankzij de goede afspraken die we als gemeente hebben met de horeca.”

Tot slot wenst burgemeester Baukje Galama alle lezers van Groot Groningen een gezellig uiteinde toe. “Geniet ervan met elkaar. Nogmaals, zorg wel dat het rustig en zonder incidenten verloopt. Daar doe je iedereen het grootste plezier mee.”

image