Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken werkt naar opening toe

STADSKANAAL – De opening van het hospice Veen en Wolden lijkt in 2015 realistisch te worden. De huisvestingsplannen zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Het enige wat de Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken nog kan belemmeren zijn de financiën. Want er is minimaal 160.000 euro nodig om te kunnen starten. Xandra Reinke is namens de stichting echter vol vertrouwen.

Daarmee mag Stadskanaal voorzichting hopen op de komst van de voorziening. Het hospice zal wanneer alles volgens plan verloopt worden ingericht met drie gastenkamers, waarbij ongeneeslijk zieke mensen zorg tot hun overlijden krijgen. “We zijn nu meer dan vier jaar bezig dit te realiseren”, zegt Xandra Reinke. “Het enige wat ontbreekt is geld. Het geld wat eventueel vanuit het Ministerie van Volksgezondheid tot onze beschikking komt wordt anderhalf tot twee jaar later uitbetaald. Dat betekent dat we die periode moeten kunnen voorfinancieren.” Met de verwachte komst van het hospice Veen en Wolden speelt de stichting in op een behoefte in de samenleving. Voor palliatieve zorg zijn inwoners van Stadskanaal nu nog aangewezen op Winschoten en Emmen, want een dergelijke voorziening is er in de Kanaalstreek en Westerwolde nog niet. Volgens Reinke wordt de behoefte echter groter. “De enige keuze die er nu is, is Winschoten. Voor veel Knoalsters is dit een andere wereld, laat staan dat Assen of Emmen een geschikte plek voor hen is. Wat ook meespeelt is dat familieleden en dierbaren uit Stadskanaal dan niet zover hoeven te reizen. Voor deze groep die geen vervoer heeft is het een extra belemmering om bijvoorbeeld even af te reizen naar Winschoten. Dat is in de fase van palliatieve zorg heel onwenselijk, dat wil je niet.” Om het benodigde bedrag van 160.000 euro rond te krijgen timmert de Stichting flink aan de weg. Zo wordt er overlegd met de gemeente en komen er geldbedragen binnen uit acties van serviceclubs en collectes van kerken. Ook zal het zich in de regio inzetten om het bedrag binnen te halen. “Verder werken we aan het binnenhalen van subsidies van bijvoorbeeld het Oranjefonds. Als we 150.000 à 160.000 euro op de bank hebben staan kunnen we volgens ons anderhalf tot twee jaar voorfinancieren.”

Naast de steun van kerken, kan het initiatief rekenen op de ondersteuning door de directie van het Refaja Ziekenhuis en huisartsen. Die steun is ook nodig, want de erkenning van het Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost Groningen is er nog altijd niet. Er is namelijk een verschil van visie tussen de stichting en dit netwerk over de nut en noodzaak van een hospice in de regio Zuid Groningen en de Drentse Monden. Het Netwerk heeft het standpunt dat er voldoende palliatieve bedden aanwezig zijn. Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken heeft juist ervaren dat een hospice in de Kanaalstreek erg welkom is.