Lydia Datema

In 2010 kwam ik als 23-jarige student Psychologie in de gemeenteraad van Veendam. Voordat ik Psychologie ging studeren heb ik een studie Communicatie gedaan. Meer dan eens werd ik wel eens gek aan gekeken als ik in de kroeg vertelde dat ik actief ben in de politiek. Want, is politiek dan niet saai? Nee. Ik kijk terug op vier dynamische, leerzame maar ook gezellige jaren. Of ik het raadswerk mis? Dat valt mee. De reden dat ik het raadswerk niet erg mis, is omdat er nog zoveel andere dingen in de politiek zijn die me bezig houden. Op dit moment ben ik lid van de Kamer Centrale van de VVD  in Groningen waar ik verantwoordelijk benvoor de portefeuille PR en Communicatie. Het takenpakket van de Kamer Centrale omvat onder andere de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, het begeleiden van talenten en het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de afdelingen en de Statenfractie. Ook ben ik lid van het campagneteam van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015. Daarnaast ben ik trainer bij de Haya van Somerenstichting – het opleidingsinstituut van de VVD. Hier geef ik trainingen aan leden van de VVD op het gebied van professionele en politieke vaardigheden en politieke oriëntatie. Denk hierbij aan trainingen op het gebied van debat- en discussievaardigheden, presentatie- en mediavaardigheden en trainingen die verdieping geven aan de liberale kernwaarden. Er zijn in de politiek veel rollen en functies die je kunt vervullen en dat maakt ook dat de politiek minder saai is dan wel eens wordt gedacht. Zowel voor als achter de schermen kun je actief zijn.
Waarom ik lid ben van de VVD? Gek genoeg en vaak onterecht denken mensen dat de VVD een partij is voor de rijken. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht,  heeft het liberalisme als doel het goede  te willen voor de hele samenleving en niet slechts voor een bepaalde groep. Ik geloof in mensen. Ik vind dat mensen hun eigen keuzes en hun eigen fouten moeten kunnen maken. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij leidend. Ik geloof dat de samenleving ermee gediend is wanneer verantwoordelijkheden en rechten dicht bij het individu gelegd worden. Maar alleen vrijheid en verantwoordelijkheid is niet genoeg. Mensen hebben ook middelen nodig. In de eerste plaats is het individu zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van deze middelen. Sommige mensen kunnen dit niet, daarvoor is het vangnet van de overheid. Ik geloof dat wanneer je doet wat het dichtst bij je hart ligt, je het grootste geluk zult ervaren. Ik vind het daarom belangrijk dat er gelijke kansen zijn voor mensen. Het individu is voor het resultaat wel zelf verantwoordelijk.
Ik waardeer het wanneer mensen een mening hebben, ook als deze opvattingen behoorlijk verschillen van mijn eigen overtuigingen. Maar ik heb er wel moeite mee als mensen dan vervolgens niet tot actie over gaan en alleen maar blijven praten en klagen. Een plek om iets met je idealen en je mening te doen is bij een politieke partij. Bovendien is het lid zijn  van een politieke partij echt leuk.  Je ontmoet veel verschillende mensen en er is ruimte op meerdere manieren iets met je mening doen. Je kunt je altijd blijven ontwikkelen, door bijvoorbeeld het volgen van een training. Overigens werd mij tijdens mijn studie Communicatie, waar ik eerder al aan refereerde, door een journalist verteld dat de partijcongressen van de VVD veruit de gezelligste congressen zijn. Ik geloof dit graag. Misschien tot ziens in de politiek! Of ergens anders.

VEENDAM - Lydia Datema