Laatste restje hoop ouders OBS Rhederbrug vervlogen

BELLINGWOLDE - Janneke Snijders voorlezen Rhederbrug

BELLINGWOLDE - Janneke Snijders voorlezen Rhederbrug

BELLINGWOLDE/WEDDE – De gemeenteraad van Bellingwedde heeft besloten geen extra inspanningen te doen voor het openhouden van de Rhederbrugschool in Bellingwolde. De overkoepelende stichting SOOOG besloot eerder dat de school zal sluiten en een meerderheid gaf aan het dossier ‘Rhederbrug’ niet over te nemen. Daardoor lijkt sluiting definitief te worden.

Bijna was er een meerderheid in de raad om tegen het raadsvoorstel te stemmen. De coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD kenden twee lege raadszetels. Dankzij Plaatselijk Belang Bellingwedde werd het raadsvoorstel van wethouder Lea van der Tuin met meerderheid van stemmen aangenomen. Volgens Ester van Nieukerken heeft Bellingwedde geen keuze. De aanwezige ouders reageerden teleurgesteld, maar gaven toe dat ze dit besluit zagen aankomen. Daarmee komt er een einde aan meer dan honderd jaar onderwijs in het buurtschap Rhederbrug. Met nog twintig leerlingen zit de school onder de landelijke norm en SOOOG en de coalitiepartijen vinden de Westerschool een redelijk alternatief.

De allerlaatste strohalm lijkt een overleg tussen SOOOG en de teleurgestelde ouders. Of dat overleg ergens toe gaat leiden is de vraag. CDA-fractievoorzitter Flip Klatter wees de ouders op dit handvat, maar de ouders toonden zich erg teleurgesteld in de gang van zaken. “Er is bewust op de leegloop van de Rhederbrugschool aangestuurd”, liet inspreekster Carolien Lingbeek weten. “Het SOOOG is alleen maar geïnteresseerd in de extra fusiemiddelen. Onze kinderen en hun leeromgeving staan helemaal niet centraal.” Een andere optie is het gegeven dat de Rhederbrugschool een dependance wordt van de Westerschool. Laatstgenoemde school kan de naar verwachting twintig extra leerlingen van de Rhederbrugschool niet herbergen en kampt nu al met capaciteitsproblemen. De optie om de basisschool in Rhederbrug tot dependance om te toveren kon overigens op weinig enthousiasme in de raad rekenen.

Saillant detail: op de dag dat de raad haar besluit nam om de Rhederbrugschool niet onder haar hoede te nemen was burgemeester Janneke Snijder te gast op de school. Zij bezocht het buurtschap in het kader van de Voorleesdagen. De groepen 1, 2 en 3 werden voorgelezen uit het boek over de gekke tante Agaat. Hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer, en dat uitgerekend op de dag van het raadsbesluit. Het maakte het extra wrang voor de teleurgestelde ouders.