Maakbaar Westerbroek gelooft in toekomst Jan Ligthartschool

Westerbroek werkgroep

Westerbroek werkgroep

WESTERBROEK – De polonaise werd begin 2014 nog niet gelopen in Westerbroek, maar veel scheelde het niet. Na lang gesteggel werd er in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om het Multifunctionele Centrum dan eindelijk te bouwen. Hoe anders is de situatie een jaar later. De komst van het MFC staat op losse schroeven, omdat de gemeente nog niet helder heeft wat het met de Jan Ligthartschool wil. Tijd voor reuring, vinden de betrokkenen bij Maakbaar Westerbroek. Volgens hen heeft het dorp zeker toekomst, maar wél met een school én MFC.

Dat de toekomst van de Jan Ligthartschool geen uitgemaakte zaak is komt door tekorten op de onderwijsbegroting van Erik Drenth (CDA). Met een stabiel leerlingenaantal van 65 scholieren lijkt de school in Westerbroek in eerste instantie geen object om te sluiten, maar daar denkt politiek Hoogezand-Sappemeer anders over. Sluiting van de school zou echter het einde voor het dynamische dorp Westerbroek betekenen, zo betogen Rudy Sinnema, Renée Bult en Manou de Vries van Maakbaar Westerbroek. Deze werkgroep is na het bekend worden van het nieuws in december 2014 ontstaan op het schoolplein in het hart van het dorp. “Dit dorp denkt al jaren aan haar toekomst”, begint Rudy Sinnema. “Het MFC is een plan waar we al jaren mee bezig zijn. Verder ligt er een concreet plan voor het bouwen van nieuwe woningen. De schep kan bij wijze van spreken zo de grond in. Er ligt een plan voor het bouwen van 12 woningen in de eerste fase en in een later stadium komen daar wellicht 28 woningen bij. Maar ja, dat plan valt of staat wel bij het openhouden van de school. Dat heeft de projectontwikkelaar ook verteld.”

Dat is de reden dat Maakbaar Westerbroek momenteel voor reuring zorgt. De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer kreeg al een uiterst gelikt en prachtig neergezette film te zien over Westerbroek en de Jan Ligthartschool en de ouders zijn positief over de toekomst van het dorp. “Westerbroek is geen krimpdorp”, vervolgt Manou de Vries. “Het leerlingenaantal van de Jan Ligthartschool is al jaren stabiel en wanneer je eenmaal in Westerbroek woont vertrek je niet zo snel. Wel is het zo dat er in het dorp gesproken wordt waar ouders hun kinderen onderbrengen als de school hier zal sluiten. Welke mogelijkheden zijn er dan nog? Van de twaalf scholen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt de school in Foxhol als enige reële optie gezien. De ouders denken vooral aan een school in Engelbert, de stad Groningen of Haren. Met andere woorden, de gemeente zal de leerlingen bij sluiting niet behouden.” Om de aantrekkelijkheid van het dorp en de school te vergroten denkt Maakbaar Westerbroek na over de toekomst. Onderscheidend vermogen is daarbij het toverwoord, want de ecologische hoofdstructuur die dwars door het dorp loopt biedt kansen, ook op het gebied van onderwijs. Een groene school? “Daar denken we wel over na”, vervolgt Sinnema. “Dit gebied kent veel groen en is daardoor aantrekkelijk voor jonge ouders met kinderen”, vult Renée Bult aan. “Niet alleen om hier te gaan wonen, maar ook op het gebied van onderwijs. Een samenwerking met een instantie als Natuurmonumenten biedt kansen. Heel veel mensen weten niet dat de ecologische hoofdstructuur dwars door dit dorp loopt.”

Vertrouwen

Kortom, de Jan Ligthartschool heeft volgens de ouders weldegelijk toekomst. De drie betrokkenen benadrukken dat de samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer tot dusver prima verloopt. Wethouder Erik Drenth kondigde in verkiezingstijd nog aan dat het openhouden van kleine scholen tot zijn speerpunten behoorde, nu mag hij dat volgens de ouders gaan waarmaken. “Maar de gesprekken verlopen prima”, legt Bult uit. “Beide wethouders zijn transparant, luisteren goed. We hebben er vertrouwen in dat ze er alles aan doen.”

Om de bouw van het MFC alsnog doorgang te laten vinden is het zaak voor de gemeente om de exploitatie rond te krijgen. Belangrijke partner daarbij is de Jan Ligthartschool, de school waar mogelijk op beknibbeld wordt in Hoogezand-Sappemeer. “Scholen onder de 80 leerlingen krijgen van de gemeente geld voor drie docenten, terwijl er vier docenten nodig zijn”, legt Sinnema uit. “Dat betekent dat er een tekort van pakweg 80.000 euro is. Kleine scholen in een dichtbevolkte kern als Hoogezand Sappemeer dalen in sommige gevallen in leerlingenaantal. Wij niet, dat maakt het ook zo lastig te begrijpen. We hopen dat de politiek beseft dat het openhouden van de school van levensbelang is voor de toekomst van de Jan Ligthartschool. Wij zullen er in elk geval alles aan doen.”