Hoogezand-Sappemeer stelt beroep in tegen gasbesluit

HOOGEZAND-SAPPEMEER – De gemeente Hoogezand-Sappemeer stelt beroep in tegen het gaswinningsbesluit. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Het is de intentie om dat beroepschrift zo mogelijk met alle betrokken gemeenten samen in te dienen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat het gezamenlijke beroepschrift eind februari 2015 klaar is.

Met ingang van vrijdag 30 januari 2015 ligt het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan gaswinning Groningen ter inzage. Dit betekent dat de 21 Groninger gemeenten die gezamenlijk een zienswijze hebben ingebracht beroep tegen dit besluit kunnen instellen bij de Raad van State. Tot 12 maart 2015 kan er beroep ingesteld worden.

Door diverse gemeenten is de wens uitgesproken om ook voor dit zwaardere traject een gezamenlijk voorbereiding te starten waarbij elke gemeente wel zelf het eigen traject met de raad organiseert. Dit traject is inmiddels opgestart samen met de provincie en de veiligheidsregio die ook de afstemming voor de gezamenlijke zienswijze heeft begeleid.