Petra Kugel

BEERTA - Petra Kugel

Petra Kugel is woonachtig in Beerta en onder meer amateurfotografe. Op haar website kiekart.nl staan prachtige beelden van het Oldambt, het gebied wat haar zo dierbaar is. Deze week schrijft ze over de kansen voor Blauwestad.BEERTA - Petra Kugel
In januari zag het Projectplan ‘Blauwestad aanpak 2015, zichtbaarheid van kwaliteit’ het licht. De titel van dit plan doet vermoeden dat de ontwikkeling van Blauwestad anders wordt aangepakt. Maar schijn bedriegt.
Volgens het Projectplan kan de zichtbaarheid van kwaliteit beter.  Zo wordt ondermeer geconcludeerd dat Blauwestad vanaf de A7 onvoldoende zichtbaar is. Hierbij wordt echter vergeten dat er gigantische borden aan de A7 staan, die de automobilisten erop moeten attenderen dat daar Blauwestad in ontwikkeling is. Borden echt zo groot, dat als je die vanaf de A7 niet ziet, je je serieus moet afvragen of een bril nog soelaas biedt. Om het woord bij de daad te voegen, is dan ook maar gelijk het mooie riet aan de zijde van de A7 verwijderd. De enorme borden zijn daarentegen blijven staan. Nu kunnen we het Oldambtmeer en de bouwwerken in Blauwestad vanaf de A7 inderdaad beter zien. Maar of de kwaliteit daardoor zichtbaar is verbeterd….?
Verder staat in het Projectplan dat hoewel de natuurontwikkeling floreert, dit niet voor de woningbouwontwikkeling geldt. Ha, denk je, het kwartje is gevallen. Er is aandacht voor de positieve ontwikkelingen in dit gebied. Niet dus. Men komt vervolgens met allerlei voor dit gebied niet typerende ideeën om mensen naar Blauwestad te trekken. Daarnaast voeren termen als woningbouw, woningmarkt en woonconsument de boventoon. De term natuurontwikkeling komt praktisch niet voor. De focus ligt dus nog steeds op het bouwen. Wat mij betreft wordt deze focus echter verlegt.
Blauwestad schijnt namelijk erg in trek te zijn bij veel vogelsoorten. De combinatie van rietkragen, water en ruimte, de zichtbare kwaliteiten van Blauwestad, heeft een bepaalde aantrekkingskracht op allerlei dieren. Hier ligt volgens mij een mooie kans voor de ontwikkeling van Blauwestad. Zeker als je de aangrenzende prachtige natuurgebieden, die wij al kennen, daarbij betrekt: het Midwolderbos, de Reiderwolde en de Tjamme. Als wij ons nu eens focussen op kwaliteiten die al wél voorhanden zijn in dit gebied en dit met elkaar verbinden en proberen te versterken? Misschien straalt het gebied uiteindelijk meer kwaliteit uit met minder inspanningen en creëer je een positief imago in plaats van het imago van een ‘mislukt woningbouwproject’.