Egbert Hofstra – week 10 – 2015

Egbert Hofstra Egbert Hofstra is fractievoorzitter voor de PvdA in Stadskanaal. Hij pleit deze week voor zonnepanelen. Zijn verhaal heeft de titel: ‘Geef de zon een kans’.
In november vorig jaar schreef ik op onze website een column getiteld ‘Den Haag moet niet denken dat hier alles kan’. Onder andere ging die column over de plannen voor windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer. U kunt hem teruglezen op onze website stadskanaal.pvda.nl. Ik kreeg destijds veel reacties hierop. Afgelopen week is dit onderwerp weer uitgebreid in het nieuws geweest. Verantwoordelijk minister Kamp zegt draagvlak voor de windmolens belangrijk te vinden. Helaas getuigt zijn besluit van vorige week daar niet van. De plannen zijn ongewijzigd groot, terwijl 77% van de inwoners in de regio tegen deze plannen is. Wij zijn wel voor duurzame energie, maar niet voor een grootschalig windmolenpark waar nauwelijks draagvlak voor is. Daarom is een alternatief belangrijk.
Ondernemers uit de Kanaalstreek presenteerden vorige week zo’n alternatief plan in de vorm van het grootschalig toepassen van zonne-energie. Wij zijn blij met dit initiatief uit de regio, daarom hebben wij samen met de andere fracties in de raad van Stadskanaal het college van B en W opdracht gegeven dit initiatief te ondersteunen en te faciliteren. Dit plan houdt in dat er voor ongeveer 250ha aan zonnepanelen wordt geplaatst in de Monden. Hiermee kan ongeveer evenveel energie worden opgewekt als door de windmolens, namelijk 150 MW. Een hele oppervlakte, dat zeker. Maar het totale gebied dat door het grootschalige windmolenpark wordt benadeeld is vele malen groter. Bovendien veroorzaken zonnepanelen natuurlijk geen geluidsoverlast, slagschaduw enzovoorts.
Wij willen dan ook graag dat er serieus werk gemaakt wordt van dit ‘zonnepark’. Dit moet een aantrekkelijk plan zijn, ook voor de initiatiefnemers van het windmolenpark. Zo kunnen de initiatiefnemers worden overgehaald hierin te investeren, in plaats van in windmolens. Het Rijk gaat immers niet zelf deze molens betalen. Lokale ondernemers en politiek zijn alvast vóór deze zonnewende. Het kan een uniek pilotproject voor Nederland zijn. Den Haag moet open staan voor dit soort lokaal gedragen initiatieven, minister Kamp moet zijn ramkoers met ons gebied verlaten!